background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

РИОСВ – София и Лесотехническия университет ще отбележат с Кръгла маса Световния ден на влажните зони

РИОСВ – София и факултета по „Екология и ландшафтна архитектура“ към Лесотехнически университет организират Кръгла маса на тема „Влажните зони  - биоразнообразие и устойчивост“, която ще се проведе на 2 февруари от 10:30 ч., във Витоша Парх хотел, ул. „Росарио“ № 1.

Мотото на Световния ден тази година е „Влажните зони и устойчивото градско развитие“. С подготвените презентации и лекции, организаторите ще запознаят участниците с ползите от градските влажни зони и тяхната роля в опазването на околната среда.

Участие в Кръглата маса ще вземат и представители на МОСВ, Природни, Национални паркове, общини и студенти.

Международнят ден на влажните зони се отбелязва от 1971 год., когато на 2 февруари в град Рамсар е учредена международната Конвенция за влажните зони, която цели опазването на тези изключителни екосистеми.

 

Към следващата страница

 

 

 

                        

 

2018  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София