background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

I. Уведомяване за изготвяне на план/програма

 

  1. Уведомление за изготвяне на план/програма

 

 II. Процедура за преценяване на необходимостта от ЕО (след получаване на писмени указания от РИОСВ - София):

 

 1. Искане за преценяване на необходимостта от ЕО, придружено сподробно разработена информация, съгласно чл. 8а, ал. 1 и 2 от Наредбата  за ЕО на хартиен и електронен носител.

 

III. Процедура по ЕО (след получаване на писмени указания от РИОСВ - София):

 

   1. Искане за издаване на становище по ЕО

 

 

ВАЖНО!!!

Образци на документи, валидни за уведомления, входирани в РИОСВ - София преди 09.01.2018 г.

 

 

2018  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София