background
logotype

Решение №12-ДО-1272-01 от 15.06.2015 г. за изменение и/или допълнение на ЕТ "БОБИ БОРИСЛАВ СТОЯНОВ"

Решение №12-ДО-1373-00 от 29.01.2015 г. на "МБАЛ Самоков" ЕООД 

Решение №12-ДО-1375-00 от 10.12.2015 г. на "Метал Комерс Инжестмънт" ЕООД

Решение №12-ДО-1376-00 от 07.01.2015 г. за прекратяване на разрешение на "Пецитрейд" ЕООД

Решение №12-ДО-1377-00 от 29.01.2015 г.на "Био Екотен" ЕООД 

Решение №12-ДО-1378-00 от 04.02.2015 г.за отказ от издаване на разрешение на "Людон Метал Трейд" ЕООД

Решение №12-ДО-1379-00 от 13.02.2015 г.на "Стевас-2006" ЕООД 

Решение №12-ДО-1380-00 от 06.02.2015 г.на "Еко Комерс-75" ООД

Решение №12-ДО-1381-00 от 27.03.2015 г.за прекратяване на разрешение на "Крам Метал" ЕООД

Решение №12-ДО-1383-00 от 22.06.2015 г.на "Кемстийл БГ"  ЕООД

Решение №12-ДО-1384-00 от 22.04.2015 г.на "Фишер Ойл" ООД

Решение №12-ДО-1385-00 от 04.05.2015 г. на "Лидия 2014" ООД

Решение №12-ДО-1386-00 от 21.05.2015 г.на "ЕКО ТЕЙД БГ" ООД

Решение №12-ДО-1388-00 от 25.06.2015 г.на  "Ауто Фади" ЕООД

 

 

 

2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София