background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

На основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ - София осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата/срещите за обществено обсъждане:

 

Доклад за ОВОСвкл. приложения 2-5 и 6-10 за инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на строителни материали – гнайсгранити в находище „Камъка“, с. Черньово, община Ихтиман, с възложител ,,Ягуар 02” ЕООД /публикувано на 19.03.2018 г. /

Доклад за ОВОС, нетехническо резюмеприложения вкл. и доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) за Инвестиционно предложение за  „Първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище "Елаците", Софийска област, 2031 г.” /публикувано на 16.06.2016 г./

 

 

 

 

2018  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София