background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

               


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Със Заповед на директора на РИОСВ – София временно се отменя провеждането на приемен ден (вторник) за консултации с експертите, поради наличната епидемиологична обстановка и с цел превенция от евентуално разпространение на Коронавируса.

Гражданите могат да отправят запитвания за хода на преписките на:

стационарен тел.: 02/940 64 33;                                        имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

деловодство: 02/955 55 98;                                               Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

мобилен тел. - гр. Перник.: 0889 026 009                                                         

Деловодство - гр. Перник: 076/ 67 02 03.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

От 1 януари 2021 г. воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, се извършва чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Причинителите на отпадъци са задължени да подават чрез НИСО данни за количеството, свойствата, произхода на отпадъците и други данни, в съответствие с изискванията на съответните наредби.
Задължени да правят това са всички юридически и физически лица, осъществяващи дейности сотпадъците или от чиято дейност се генерират отпадъци, включително лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
Всички лица, които ще извършват дейности в НИСО, трябва задължително да имат регистрация в системата. Регистрацията се осъществява посредством валиден квалифициран електронен подпис на адрес: https://nwms.eea.government.bg/app/base/home
Директорът на РИОСВ може да утвърждава работни листове чрез НИСО, като използва електронен подпис, когато документите са подадени по чл. 7, ал. 7 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Чрез НИСО могат да бъдат обработвани заявления и издавани съответните разрешителни/регистрационни документи, когато заявленията са подадени чрез системата.
За неводене на отчетност за отпадъците в НИСО или представяне на информация с невярно съдържание, задължените лица подлежат на административно наказание съгласноЗакона за управление на отпадъците.
Чрез интернет страницата на ИАОС на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste всички заинтерисувани страни могат да получат информация за пускането, регистрациятаи експлоатацията на НИСО, в т.ч. с видео уроци за външни потребители.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Временно се забраняват посещенията в ПЦ "Витоша", поради ремонтни дейности!


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

НОВО: изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците 

Във връзка с изменение на Наредба № 2/2014 г. Ви уведомяваме, че в 3-дневен срок след постъпване на документи за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01 директорът на РИОСВ изпраща документите за становище до регионалната здравна инспекция (РЗИ), на чиято територия се образува отпадъкът. За издаване на становище, в РЗИ се заплаща държавна такса в размер, определен в тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.

 

Таксата за издаване на становище за класификация на отпадъци от подгрупа 18 01 за територията на област София град, Софийска област, област Перник и област Кюстендил се заплаща по следните банкови сметки на РЗИ:

СТОЛИЧНА РЗИ 
ЕИК 176034554
Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
БЦ София Позитано
IBAN:  BG13 UNCR 9660 3120 6694 11
BIC: UNCRBGSF

РЗИ - Софийска област
Банка ТБ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, офис "Хемус"
IBAN:  BG22 UNCR 9660 3125 0062 16
BIC: UNCRBGSF

РЗИ - Перник
Банка ТБ ОББ АД - Перник
IBAN:  BG61 UBBS 8002 3110 7358 10
BIC: UBBSBGSF

РЗИ - Кюстендил
Банка ДСК АД
IBAN:  BG08 STSA 9300 3100 7616 01
BIC: STSABGSF


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) поддържа и администрира Система за сигурно електронно връчване, която замества класическия модел за препоръчана поща.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Тя поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации (в т.ч. общини), за лица, осъществяващи публични функции, и за организации, предоставящи обществени услуги.

ДАЕУ е дала възможност на всички администрации да интегрират модула за е-връчване към информационните си системи, както и достъп през интерфейса след регистрация чрез средство за идентификация на потребители (с квалифициран електронен подпис и ПИК на НОИ).

Линк към Системата за сигурно електронно връчване може да намерите в раздел „Полезни връзки“.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

С оглед епидемиологичната обстановка временно се преустановява получаването на отговори на подадени преписки на ръка във фронт офис "обслужване на едно гише". Умоляваме всички заявители на административни услуги да посочват в подадените от тях документи, начинът по който желаят да получат съответния отговор (електронна поща или точен адрес за кореспонденция).


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Със Заповед на Директора на РИОСВ - София временно се забраняват посещенията в ПЦ "Витоша". Пълният текст на може да намерите тук.


РИОСВ - София Ви информира за кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинства

22-24 април ще се проведе тридневна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата в три столични района - „Оборище“, „Изгрев“ и „Младост“.

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва:

Район „Оборище“

22.04.2021г. (четвъртък) – бул. „Янко Сакъзов“, на входа на парк „Заимов“, срещу ул. „Васил Априлов“

Район „Изгрев“

23.04.2021г. (петък) – жк. Дианабад, ул. „Васил Калчев“ и ул. „Владимир Трендафилов“, пред магазин Т Маркет

Район „Младост“

24.04.2021г. (събота) - жк. Младост 1, бул. „Андрей Сахаров“, на паркинга пред магазин CHINACITY(между бл. 44 и бл. 45)

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага в София от началото на 2012 г. и е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД.

 

Допълнителна информация: на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.  

Прилагам График на Мобилния събирателен пункт за 2021 г. и информационна листовка.

График на мобилен събирателен пункт за 2021 г.: тук.


Да възстановим Земята

Заедно имаме силата да възстановим Земята.

Темата на Деня на Земята 2021 г. е "Да възстановим Земята". Поставя се фокус върху естествените процеси, нововъзникващите зелени технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите в световен мащаб. Поставя се акцент, че смекчаването или адаптацията са единствените начини за справяне с изменението с климата. 
Възстановяването на Земята зависи от всеки един от нас - не само защото ни е грижа за природата, но и защото живеем на нея. Здравата планета не е опция - тя е необходимост да поддържаме нашите работни места, поминък, здраве, оцеляване и щастие.
Повече от 1 милиард души в 192 държави участват в дейности на  Международния ден на Земята всяка година, което го прави най-голямото гражданско честване в света. Днес Ви каним да станете част от отбелязването на Международния ден на Земята и да помогнете за по-нататъшни действия по климата по целия свят.

https://www.earthday.org/

Как всеки може да се включи в отбелязването на Международния ден на Земята?

Вижте пълното послание на кампанията тук.


Избрани са победителите в конкурса на РИОСВ - София по повод "Световния ден на водата" - 22 март

Скъпи деца, получихме стотици уникални рисунки, благодарим Ви за участието в конкурса! 

 

Нели Благоева - 6 клас - 134 СУ „Димчо Дебелянов“

Виктория Христова - 7 клас - 79 СУ "Индира Ганди"

Дамян Банялиев - 3 клас - 79 СУ "Индира Ганди"

Йоана Банялиева - 7 клас - 79 СУ "Индира Ганди"

Магдалена Василева - 7 клас - 79 СУ "Индира Ганди"

Никол Тодорова - 11 години, 90 СУ "Ген.Хосе де Сан Мартин"

Цветелина Здравкова - 4 клас - 3 СУ "Марин Дринов"

Гергана Спиридонова - 11 клас - 2 СУ "Акад. Емилиян Станев" 

Габриела Дянкова - 1 клас - 2 СУ "Акад. Емилиян Станев"

 Калина Недкова - 5 клас - 2 СУ "Акад. Емилиян Станев" 

Любомира Теодорова Николова - 3 клас - 2 СУ "Акад. Емилиян Станев" 

София Димитрова - 6 клас - 2 СУ "Акад. Емилиян Станев" 

Цветина Ценова и Белослава Рачева -  4 клас - 2 СУ "Акад. Емилиян Станев" 

 


По случай Световния ден на водата – 22 март, РИОСВ – София организира конкурс за детска рисунка

По повод Световния ден на водата, Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, организира конкурс за детска рисунка, под мотото: “Ценим водата”.

Цели:

 • Да провокираме творческите умения на децата;
 • Да насочим вниманието им към опазване чистотата на водата;
 • Да осмислят значението на водата в живота ни;
 • Да насърчим децата да научат повече физико – химични характеристики на водата, природните и лечебните и свойства и значението и за човека и екосистемите.

Право на участие:

Всички детски градини, училища и учебни заведения, намиращи се в териториалния обхват на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София.

             

               

Условия:

 • Конкурсът е предназначен за деца и ученици без възрастова граница.
 • Всяка рисунка се придружава с данни за участниците и техния ръководител: имена, адрес, телефон за връзка или имейл, клас, училище.
 • Най-добрите представители ще бъдат отличени с предметни награди и техните рисунки ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на РИОСВ – София: https://www.riew-sofia.org/

Критерии:

 • Съдържанието да отговаря на тематиката на конкурса;
 • Критерии за оценка – оригиналност, креативност, сложност.

Изпращане на рисунките за конкурса:

Изпращайте Вашите рисунки на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Срок за изпращане:

Крайният срок за изпращане е 21 март 2021 г.


Отбелязваме Световния ден на водата 22 март

под мотото „Ценим водата“

 

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода.

Темата на Световния ден на водата през 2021 г. е „Ценим водата“ - тема, която поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за различните хора.

Световният ден на водата отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.

Кампанията цели да се покаже как правилното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени - за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

Тазгодишното издание на кампанията насърчава хората в световен мащаб да се включат в обществен диалог в социалните мрежи с #Water2Me и да допринесат - със своите истории, мисли и преживявания - към разбирането за стойността на водата. Целта е да постигнем  по-цялостно разбиране за това, как се оценява водата от различните хора в различен контекст, за да можем да опазваме по-добре този ценен за всички ресурс.

Теми на диалога:

 • Водата означава различни неща за различните хора. Този разговор е за това, какво означава водата за вас.
 • Как е важна водата за вашия дом и семеен живот, за вашата прехрана, за културата ви, за благосъстоянието и средата ви?
 • В семействата, училищата и работните места водата може да означава здраве, хигиена, достойнство и продуктивност.
 • На културно значими, религиозни и духовни места водата олицетворява връзката със сътворението, общността и самия себе си.
 • В природата водата означава мир, хармония и съхранение.
 • Днес водата е изложена на изключителна заплаха от увеличаващото се население, нарастващите нужди на селското стопанство и промишлеността и влошаващото се въздействие на климатичните промени.

Разкажете ни вашите истории, мисли и чувства за водата.

Като записваме - и празнуваме - различните начини, по които водата носи ползи за нашия живот, можем да оценим водата подобаващо и да я пазим за всички.

Представителна извадка от проведените дискусии, коментари и мнения в социалните мрежи с #Water2Me ще бъде събрана в документ за това, какво означава водата за хората по целия свят. Документът ще бъде достъпен на www.worldwaterday.org от 22 март 2021 г.

Брошура и наръчник.


НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО" 2021 Г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Посланици на здравето” цели да окуражи колкото се може повече училища да се включат в инициативата, да събуди интереса на учениците и да засили осведомеността им за мерките за намаляване и ограничаване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори – тютюнопушене/пушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

Партньори в рамките на конкурса са: Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Световната Здравна Организация и Български младежки Червен кръст.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Право на участие

Право на участие имат ученици от 1 до 12 клас от цялата страна. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории:

- 1-4 клас;

- 5-7 клас;

- 8-12 клас

Тема

Конкурсът включва две тематични области:

Първа: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол;

Втора: Здравословно хранене и физическа активност.

Всеки участник в конкурса следва да избере свое заглавие, в обхвата на  горепосочените области.

Условия за участие

 1. Проектите участват в две фази:
 • Първа фаза - кандидатстване с проектно предложение (Приложение № 1);
 • Втора фаза - отчитане на резултатите (Приложение № 2).
 1. Проектите трябва да бъдат на български език и да са напечатани.
 2. Обемът на проектите в двете фази трябва да бъде до 5 страници.
 3. В проектите могат да участват една или повече паралелки, независимо дали са от един и същ випуск (не се допуска индивидуално или групово, като част от класа).
 4. В конкурса могат да участват паралелки и випуски, спечелили награди от предишно свое участие в конкурса, но с нови проектни предложения.

Изпращане на проектите за участие

Проектите в двете фази на конкурса задължително се подават, придружени от следните коректно попълнени и подписани формуляри:

за кандидатстване (Приложение №1);

- за отчитане на резултатите (Приложение №2).

Формулярите се изпращат, съгласно посочените срокове, в електронен формат, на електронен адресТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на хартия на пощенски адрес – София 1000, пл. „Св. Неделя” № 5, за Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

До участие в конкурса няма да бъдат допускани проекти, изпратени без формуляр съответно по Приложение №1 и Приложение №2, с неточна или непълна информация, както и с неподписан формуляр, съответно по Приложение №1 и Приложение №2.

За повече информация:

тел. 02 9301 380 и тел. 02 9301 384, дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болестите и зависимостите ” при Министерство на здравеопазването.

Срок за изпращане:

Материалите за участие в конкурса „Посланици на здравето” трябва да бъдат изпратени както следва:

 1. Първа фаза до 10 април 2021 година (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо);
 2. Втора фаза - до 15 ноември 2021 година (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо).

Брой проекти

Всеки участник може да участва само с един проект по една от предложените подтеми. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на проекта, с който участва в конкурса.

Критерии за оценка

 • спазени изисквания на заданието (обем, срок на изпращане в двете фази на конкурса);
 • креативност и оригиналност на проекта;
 • устойчивост на резултатите от изпълнените дейности;
 • новост и актуалност на проблема(ите), които се опитвате да решите;
 • позитивност на методите и дейностите, чрез които е реализиран проекта;
 • отразяване дейностите на проекта и ефекта от него на ниво училище и медии;
 • численост на обхванатите в проекта целеви групи.

Номиниране на проектите и определяне на призовите места

Проектите ще бъдат оценявани от Експертна комисия, включва представители на Министерство на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Световната Здравна Организация и Български младежки Червен кръст.

Експертната комисия се създава със заповед на министъра на здравеопазването.

Етапи на оценяване.

Iви етап: Оценява се кои от получените до 10 април 2021 г. проекти са достигнали адресата в срок, отговарят на изискванията и се допускат до втория етап. Списък на одобрените проекти ще бъде публикуван след 15 април 2021 г. на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и партньори:

http://www.mh.government.bg

 http://minedu.government.bg

 http://mc.government.bg

http://mpes.government.bg

http://www.moew.government.bg

http://youth.redcross.bg/bg

Електронен адрес на Регионалния офис на СЗО в България

IIри етап: Експертната комисия (посочена по-горе) оценява по зададените критерии изпълнението на допуснатите до втория етап проекти и предоставените в Министерството на здравеопазването (на електронен и хартиен носител) отчети в срок до 15 ноември 2021 г. 

Съгласно функционалните си компетентностите и приоритети всяка институция (МЗ, МОН, МК, ММС и МОСВ, РОСЗОБ и БМЧК) номинира и осигурява предметни награди за 12-сет най-добри проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ и РОСЗОБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето.

Комисията обявява класирането до 20 ноември 2021 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и партньорите.

Награждаването на победителите ще се състои през декември 2021 година.

Награди:

За призови места:

 • I (първомясто предметна награда и грамота;
 • II (второ) място предметна награда и грамота;
 • III (трето) място предметна награда и грамота;

Поощрителни награди: предметна награда и грамота.

1 специална награда предметна награда и грамота.

Формуляр I faza

Формуляр II faza 


2-ри февруари - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ

2-ри февруари 2021 г. - “ВЛАЖНИ ЗОНИ И ВОДИ”

  

        Всяка година на 2-ри февруари България и останалите 171 държави-членки на Рамсарската конвенция отбелязват Световният ден на влажните зони с цел повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони, като се акцентира с различна конкретна тема/мото на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата.

Темата за 2021 година е „Влажни зони и води“.

Водата, водата е навсякъде… Нашата „синя“ планета изглежда залята от вода.

 • Но само 2,5% от водата е прясна вода, която се съхранява предимно в ледници, снежни шапки или подземни водоносни хоризонти;

 • По-малко от 1% от прясната вода е използваема, 0,3% е в реките и езерата;

Това е цялата прясна вода, която имаме, а влажните зони осигуряват по-голяма част от нея.
Светът е в нарастваща водна криза, която заплашва хората и планетата. Използваме повече вода, отколкото природата може да възстанови, унищожаваме екосистемите, от които водата и целият ни живот зависят най-много - влажните зони.

Какво всъщност правят влажните зони?
Сладководните и солени влажни зони поддържат човечеството и природата. Те подкрепят социалното и икономическо развитие чрез множество услуги:

Съхраняват и пречистват водата:

 • Влажните зони поддържат и осигуряват по-голямата част от прясната вода;
 • Филтрират по естествен път замърсителите, като ни осигуряват чиста вода за пиене.

Изхранват:

 • Аквакултурите са най-бързо развиващият се хранителен сектор, като само вътрешният риболов е осигурил 12 милиона тона риба през 2018 г.;
 • Оризищата изхранват 3,5 милиарда души годишно.

Подкрепят икономиката:

 • Влажните зони, най-ценната екосистема, осигуряват услуги на стойност 47 трилиона щатски долара годишно;
 • Повече от един милиард души разчитат на влажните зони за доход.

Осигуряват дом на природата:

 • 40% от видовете в света живеят и се размножават във влажни зони. Годишно около 200 нови видове риби се откриват в сладководните влажни зони;
 • Кораловите рифове са дом на 25% от всички видове. 

Пазят ни в безопасност:

 • Влажните зони осигуряват защита от наводнения и бури като всеки декар влажна зона поглъща до 1,5 милиона галона вода от наводнения;
 • Влажните зони помагат за регулирането на климата: торфищата складират два пъти повече въглерод от горите, солените блата, мангровите гори и леглата от морска трева, са също складове на огромни количества въглерод.

Водната криза

Неустойчивото развитие, ръстът на населението, урбанизацията и потреблението унищожават влажните зони, оказвайки непосилен натиск върху запасите от прясна вода:

 • Почти всички световни сладководни източници са компрометирани, като 82% от населението на света е изложено на високи нива на замърсяване във водоснабдяването му;
 • 2.2 милиарда души нямат безопасна питейна вода, като годишните икономически разходи възлизат на 260 милиарда долара;
 • Вода, еквивалентна на годишния поток на река Волга, най-дългата река в Европа, се пропилява за производството на 1,3 милиарда тона храна, от фермата до трапезата всяка година.
 • Несигурността за вода е в основата на конфликти в поне 45 държави през 2017 г.
 • 14% повече вода за селското стопанство са необходими за производството на 70% повече храна за 10 милиарда глобално население през 2050 г.

На интернет страницата на Рамсарската конвенция – http://www.ramsar.orgна ниво World Wetlands Day,можете да намерите допълнително информация и материали за Световния ден на влажните зони.  

На територията на РИОСВ – София е разположена влажна зона „Карстов комплекс Драгоманско блато“, само на 30 км от столицата София, в непосредствена близост до международния път София-Белград и е единствена от този тип в България, рядка за Балканския полуостров.

Комплексът представлява варовикови хълмове с падини между тях, в които се сформират влажните зони. Комплексът е уникален, тъй като включва в състава си няколко типа влажни зони: последните опазени в България карстови блата – Драгоманско и Алдомировско блато, влажни ливади, алкални торфища, както и изкуствени влажни зони. Драгоманското блато е най-голямото варовиково блато в България, с площ около 400 ха.
Прочетете, разберете и в удобен момент посетете!
Повече данни за „Карстов комплекс Драгоманско блато“, за местонахождението, състоянието, интересни факти и снимки на всички влажни зони в България са достъпни на адрес: 
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Natura%202000/RAMSAR/Ramsar_2016.pdf

 


30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В

XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

30   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са номинирани в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство Министерство на образованиетои науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви- състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общият брой проекти, които успяха да стигнат успешно до финал, са 30, като в категорията  от 1-ви до 4-ти клас - 5 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 10 проекта; и от 8-ми до 12-ти клас – 15 проекта.

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на COVID-19 на територията на България тази година няма да се проведе официално награждаване.

Номинираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в проектите в XII-то издание наНационален ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г.!

Номинираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи

Приложение № 1 първа възрастова г-па 1-4 кл

Приложение № 2 а възрастова г-па 5-7 кл

Приложение № 3 трета възрастова г-па 8-12 кл


Мобилният събирателен пункт за район „Студентски“ ще бъде на 13 ноември (петък) oт 8³° до 14³° часа.
Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)

 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Пунктът ще бъде разположен в жк. Дървеница, паркинг пред читалище „Възраждане“, (ул. „Иван Боримечката“ № 6).
0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.
Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината от началото на 2012 г..
Допълнителна информация: на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.  

График на мобилен събирателен пункт: тук.


31 октомври - Ден на Черно море

    Отбелязването му цели да обърне общественото внимание към проблемите на морето и начините за неговото опазване. Поради своята специфика Черно море е една от най-уязвимите морски екосистеми в света. За да бъдат запазени неговата жизненост и ресурси все по-неотложна става нуждата интензивните човешки дейности в морето да бъдат много внимателно преценени и по-щадящо прилагани.
Преди дни природозащитната организация WWF представи доклад : „Българският риболов и аквакултури в Черно море – икономическо значение, екологично въздействие и природни фактори на влияние“, изготвен за WWF от гл. ас. д-р Радослава Бекова от института по океанология към БАН.
Проучването алармира, че неустойчивият промишлен риболов, в комбинация с климатичните промени, оказва негативно влияние върху черноморските рибни запаси и директно унищожава значителна част от популациите на определени видове.
Документът определя като един от основните проблеми незаконният, недокладван и нерегулиран риболов (ННН), който намалява рибните запаси, унищожава морските местообитания, нарушава конкуренцията, поставя добросъвестните рибари в неравностойно положение и отслабва крайбрежните общности.
Докладът заключва, че в периода между 70-те и 80-те години на ХХ в. поради интензивното земеделие, свръхулов и индустрия е регистриран упадък на екосистемите в Черно море и загуба на биоразнообразие. Данните сочат, че общо над 50 % от площта на морското дъно до 100 m дълбочина е подложена на значим натиск от абразия вследствие на активен риболов. От видовете растения и животни, които обитават Средиземноморския басейн, у нас се срещат по-малко от 10 %. Съгласно Червената книга на България изчезнало е дългоопашатото попче, а скумрията е критично застрашена. Застрашени са всички видове есетри и карагьозът. Сред бозайниците изчезнал е тюленът монах, афалата се среща рядко, а обикновеният делфин е сред уязвимите видове.
Освен това промените в климата през последните 14 години са довели до затопляне с 0,7°C на слоя междинни води, който разделя богатите на кислород повърхностни води от безкислородните дълбоки водни маси. В дългосрочен план потенциално размиване на слоевете може да има неизвестни последствия за морската екосистема, в това число и нарастване броят на инвазивните видове.
В допълнение към европейските квоти за улов на калкан и цаца, WWF препоръчва и допълнителни мерки за опазване на биоразнообразието в Черно море:

-              диверсифициране доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, включително риболовен и кулинарен туризъм, както и екологични услуги и образователни дейности в областта на рибарството;

-              инвестиране в по-модерно оборудване на борда на корабите, което да намали съпътстващия улов;

-              въвеждане на програми и мерки за събиране на отпадъци в морето от рибарите;

-              инвестиции в образование, провеждане на информационни кампании за устойчив риболов;

-              устойчиво управление, възстановяване и мониторинг на морските защитени територии;

-              борба с незаконните дейности в морето и др.


РИОСВ - София Ви информира за кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинства

 

Последният през този месец  Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде в два столични района - „Надежда“ и „Връбница“ - на 23 октомври 2020 (петък).

От 830 до 1130 часа ще бъде разположен в „Надежда“ - на ул. „Кирил Дрангов“ № 55 - пред районна администрация „Надежда“.

 

От 1230 до 1530 часа ще се премести във „Връбница“ - на бул. „Хан Кубрат“, зад бл. 328 - районна администрация „Връбница“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци от домакинствата:

· Живачни термометри, прекъсвачи и ампули с живак

· Лакове и бояджийски материали

· Домакински препарати и химикали

· Мастила и замърсени опаковки

· Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.
Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината от началото на 2012 г..
Допълнителна информация: на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook
Прилагам График на Мобилния събирателен пункт за 2020 г. и информационна листовка.

График на мобилен събирателен пункт за 2020 г.: тук.


РИОСВ - София Ви информира за кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинства

На 08-10 октомври ще се проведе тридневна есенна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която ще обхване три столични района – „Оборище“, „Младост“ и „Подуяне“.

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва:

Район „Оборище“
08.10.2020 г. (четвъртък) – бул. „Янко Сакъзов“, на входа на парк „Заимов“ срещу ул. „Васил Априлов“.

Район „Младост“
09.10.2020 г. (петък) – жк. Младост 4, на входа на парк „Сухото дере“ откъм ул. „Самара“ - бл. 440.

Район „Подуяне“
10.10.2020 г. (събота) – ул. „Плакалница“ № 51, пред районна администрация „Подуяне“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.
0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в София е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД.
Допълнителна информация: на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.  

График на мобилен събирателен пункт за 2020 г.: тук.


04 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

            Решение за отбелязването на Деня за защита на животните е взето през 1931г. на Международния конгрес на Движението за защита на природата във Флоренция, Италия. Целта е да се помни значението на другите животински видове, с които споделяме планетата Земя.
          В световен мащаб има някои животни, чиято популация бързо намалява.Част от тях са записани като застрашени видове в Световния фонд за дива природа, а други са класифицирани като изчезващ вид в Червения списък на Световната Червена книга.
           Нерегламентираният лов, промените в околната среда, прекомерното застрояване, обезлесяването, промишлеността и др. са фактори, които водят дори до изчезване на цели животински видове. Това от своя страна нарушава екологичното равновесие.И виновни за това сме ние,  хората.
            Животът е пълен с примери за благородството и всеотдайността на животните.Незлобливост, благодарност, вярност, саможертва, преданост, кураж и великодушие – все качества, с които по-малките ни събратя на тази планета обогатяват живота ни и ни правят по-добри и състрадателни.Нека всички си припомним, че Земята, която обитаваме, принадлежи не само на човека, а и на всяко живо същество.

Избрани са победителите в конкурса:

Петър Цанов 

Гергана Минкова 

Ванина Цветкова

Ивана Захаренова

Георги Опралов


ОБЯВЛЕНИЕ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони:

 

- Защитена зона BG0000165 „Лозенска планина”разположена в землищата на гр. София, с. Герман, с. Лозен, община Столична, област София (столица); 

- Защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан”разположена в землищата на с. Бели извор, гр. Враца, с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек, община Враца, Враца с. Главаци, с. Краводер, община Криводол, област Враца, , с. Елисейна, с. Зверино, с. Лютиброд, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, гр. Вършец, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Стояново, община Вършец, област Монтана, с. Дружево, с. Миланово, с. Оплетня, община Своге, област София; 

- Защитена зона "Голак"разположена в землищата на с. Долна Василица, с. Голак, с. Горна Василица, община Костенец, област София, гр. Белово, с. Габровица, с. Сестримо, с. Момина клисура, с. Дъбравите, с. Аканджиево, община Белово, област Пазарджик, гр. Ветрен и с. Горно вършило, община Септември, област Пазарджик;

- Защитена зона "Ребро", разположена в землищата на с. Кривонос и с. Ребро, община Брезник, област Перник;

- Защитена зона "Бебреш"разположена в землищата на с. Караш, с. Средни рът, с. Хубавене, община Роман, област Враца, с. Боженица, с. Липница, с. Новачене, с. Скравена, с. Трудовец, община Ботевград, област София, с. Видраре, с. Калугерово, с. Правешка Лакавица, с. Своде, община Правец, област София; 

- Защитена зона "Любаш", разположена в землищата на с. Кривонос, с. Ребро, община Брезник, област Перник, с. Велиново, с. Парамун, с. Филиповци, с. Мракетинци, с. Лялинци, община Трън, област Перник;

 

BG0000165 „Лозенска планина“

BG0000166 „Врачански Балкан“

BG0000304 „Голак“

BG0000314 „Ребро“

BG0000374 „Бебреш“

BG0000624 „Любаш“

 

Пълният текст напроектозаповедите е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

/Публикувано на 28.09.2020 г./


По повод международния ден за защита на животните, РИОСВ-София организира конкурс за най-атрактивно селфи, представящо приятелството между човека и животните