background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Програма на кампанията "Европейска седмица на мобилността"
16-22 септември 2019г.

За повече информация, моля натиснете тук.

 


РИОСВ - София извърши 120 проверки за изминалия месец август

 

За посочения период, експертите на РИОСВ – София са провели 120 проверки на 118 обекта, от които 13 планови и 107 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 75 предписания за отстраняването на констатирани нарушения. За периода са издаденичетири наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в общ размер на 17 000 лв.

Издадени общо административни актове, писма и становища за отчетния период – 272 бр., от които 163 са становища за инвестиционни предложения или планове/програми, с които преписките са предадени на отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“ за последващо процедиране.

За периода са извършени проверки и предприети действия по 53 сигнала, от които 20 за бедстващи животни и птици.

         Въз основа на гореизложеното може да се обобщи, че през месец август основно е акцентирано върху:

 • Проверки на лица, извършващи дейности с отпадъци,във връзка с постъпило писмо чрез Министерство на околната среда и водите от Върховна административна прокуратура;
 • Съгласуване на терени относно африканската чума по свинете;
 • Спасяване и настаняване на бедстващи и ранени животни и птици.

  

РИОСВ-София за поредна година се включи в кампанията на bTV “Да изчистим България заедно”

 

Експерти на РИОСВ-София взеха участие в инициативата “Да изчистим България заедно” съвместно с МОСВ, ИАОС и ПУДООС, като почистиха Ловния парк.
Чували и ръкавици бяха предоставени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
И тази година бяха събрани в голямо количество битови отпадъци като автомобилни гуми, техника и др.

РИОСВ-София отправя призив към всички граждани да бъдат по-отговорни като не изхвърлят отпадъци в природата, а на обособените за това места!

 

  

Със Заповед № РД05-284/21.08.19 г. на директора на РДГ - София се ограничава достъпа до ловностопанските райони, попадащи в инфектирана зона около първично констатиран случай на АЧС ТП ,,ДЛС Витошко-Студена", обособено със Заповед №  РД-11-1735/21.08.2019 г.  на БАБХ

Пълният текст на заповедта може да намерите тук.

 

Със Заповед № РД05-259/12.08.19 г. на директора на РДГ - София се ограничава достъпа до База за интензивно стопанисване на дивеч ,,Авала” към ТП ДЛС Искър, с. Долни Пасарел

Пълният текст на заповедта може да намерите тук.

 


 

  РИОСВ – София спаси защитен вид сова, заседнала в комин

       Експерти на РИОСВ – София спасиха защитена птица от вида ,,Otus scops” - ,,Чухал” (малка ушата сова), която е заседнала в комин на частен имот в град Костинброд. Сигналът е постъпил на 02.07.2019 г. като веднага експерти от инспекцията са се отзовали на място.

   Спасяването на птицата е продължило повече от два часа, била е в лошо здравословно състояние и е предадена на фондация ,,Дивите животни”, за да се погрижи за възстановяването й.

     Чухалът е нощна граблива птица от разред Совоподобни, включена в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Регионалните инспекции по околната среда и водите отговарят за гръбначни и безгръбначни животински видове, посочени в приложение № 3 на ЗБР.

    РИОСВ – София благодари за подадения сигнал, като ще продължи да работи и осъществява засилен контрол по компетентност.

 


 

На 13.06.2019 г.,  в градина ,,Кристал” гр. София, се състоя събитие, организирано от Регионалната инспекция по околната среда и водите – София и Столичен инспекторат.

      Г-жа Ирена Петкова, директор на РИОСВ - София, връчи наградите на отличените участници в конкурса за детска рисунка на тема:“Замърсяване на въздуха – Не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха”. Най- много награди получиха учениците от 133 ОУ „А. Пушкин “.

    Директорът на Столичен инспекторат г-жа Веска Георгиева обяви трите отличили се в традиционната кампания по Пролетното почистване. Учениците от 19 СУ „Елин Пелин“ в Красно село, 145 ОУ „Симеон Радев“ в Младост и 94 СУ „Димитър Страшимиров“ от Слатина получиха своите отличия за приноса им по почистване и облагородяване на територията около училищата и в квартала, в който живеят.

РИОСВ – София отбеляза Световния ден на околната среда 5 юни 2019 г., като взе участие в събитие, организирано от МОСВ и ИАОС , съвместно със Столична община. На празника, който тази година  се проведе под мотото:,,Задено можем да победим замърсяването на въздуха”, РИОСВ – София изложи най-добрите рисунки от проведения конкурс за детска рисунка  на тема: “Замърсяване на въздуха – Не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха”.

Победителите в конкурса ще бъдат отличени с предметни награди, осигурени от ГД ОПОС при МОСВ, Центъра за градска мобилност и Младежки театър ,,Николай Бонев”. Официалното връчване на наградите ще се състои в сградата на инспекцията.

Списък с отличените рисунки, които ще бъдат наградени, може да намерите в прикачения файл.

РИОСВ – София благодари  на всичи участници в конкурса, за прекрасните рисунки, с които нагледно изобразиха своите екологичните възгледи за  замърсяването на въздуха.

Класиране

 

 


РИОСВ – СОФИЯ ОБЯВАВА КОНКУРС ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

По повод отбелязването на Световния ден на околната среда – 5 юни, РИОСВ – София обявява конкурс за изработване на детска рисунка, на тема “Замърсяване на въздуха – Не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха”. В конкурса могат да вземат участие ученици от 1 до 8  клас. Участниците следва да акцентират върху проблема със замърсяването на въздуха, използването на възобновяеми източници и зелени технологии за подобряване качеството на атмосферния въздух. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални награди, а най-добрите рисунки ще бъдат поставени на видно място в сградата на РИОСВ – София. Рисунката, спечелила първо място, ще бъде качена и на интернет страницата на инспекцията като целта е посланието да достигне до повече хора.

Рисунките може да изпращате до 3 юни включително на адреса на РИОСВ – София (гр. София, бул. „Цар Борис III, № 136, ет.10,), както и на e-mail адрес - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Ученически конкурс по повод Световния ден на околната среда

Изработка на детска рисунка

Тема: “Замърсяване на въздуха”

Конкурсът се организира по повод Световния ден на околната среда  - 5 юни, който тази година се провежда под мотото ,,Заедно можем да победим замърсяването на въздуха”

Организатор – РИОСВ – София

Общи условия за участие:

 • Могат да участват ученици от 1 до 8 клас от  София-град и Софийска област;
 • Няма ограничения  за използваните материали, техники и средства за рисуване.
 • Рисунките трябва да са свързани с темата “Замърсяване на въздуха”;
 • Краен срок за изпращане до 17 часа на 3 юни 2019 година.

Оценяване и класиране:

 • Рисунките ще бъдат оценявани и класирани от комисия, съставена от експерти на РИОСВ – Софияи външни специалисти;
 • Критерии за оценка – актуалност, оригиналност, креативност, сложност. Общият брой точки по критериите е 40.

Награди:

 • Обявяване на резултатите и награждаване – 5 юни 2019 г.;
 • Победителите ще бъдат отлични с индивидуални предметни награди

За повече информация тел. 0899375004 и e-mail адрес i.stamova@riew-sofia.org

 


 

РИОСВ София наложи мерки срещу запрашаване на магистрала „Хемус“  при с. Горни Богров

 

Във връзка спостъпил сигнал в РИОСВ – София за „запрашаване на въздуха“ в района на автомагистрала „Хемус“ и с. Горни Богров е извършена незабавна проверка на място от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ – София) и представители на р-н Кремиковци, Столична община.

Към момента на проверката е установено наличието на големи количества неорганизирани прахови емисии, които идват от повърхността на хвостохранилище „Челопечене“,извън производствена му площадка в посока югоизток (автомагистрала „Хемус“ и с. Горни Богров).  Запрашаването е вследствие на засушаване на повърхността на хвостохранилището и поради силния вятър. Оператор на хвостохранилището е „Барит Майнинг“ ЕООД.

С разпореждане на експертите от РИОСВ – София незабавно е преустановена работата на инсталацията за преработка на хвост и от фирмата са предприети действия за оросяване.

За установеното нарушение на оператора ще бъдат предприети административнонаказателни мерки и са издадени задължителни за изпълнение предписания, включващи предприемане на незабавни и постоянни мерки за ограничаване и преустановяване на неорганизираните прахови емисии от площадката.

Предстои позициониране на мобилна автоматична станция за извършване на непрекъснато пробовземане с цел изследване качеството на атмосферния въздух в района.

 

 


 

РИОСВ – София провери за замърсяване с отпадъци от кожени изрезки на терен между кварталите „Бусманци“ и „Абдовица“

След публикации в социалните мрежи за замърсяване с отпадъци от кожени изрезки на терен между кварталите„Бусманци“ и „Абдовица“, РИОСВ – София извърши проверки на замърсения терени на фирми за кожени изделия, които са потенциални източници на този вид отпадък.

Към момента не е установен нарушителят. Продължава изясняването на обстоятелствата по изхвърлянето на отпадъците на посочения терен. При установяване на лице или фирма замърсител ще се предприемат административно-наказателни мерки.

Проверени са три обекта, извършващи дейност с кожени изделия, от която има такъв вид отпадък, включително фирмата посочена в сигнала като евентуален причинител на замърсяването. На дружеството са дадени предписания със задължителен характер и е установено, че същoто не води отчетност на генерираните отпадци, за което са предприети административно-наказателни мерки.

Ще бъдат дадени и предписания за почистване на терена след изясняване на нарушителите, собствениците и районната администрация за завишаване на контрола и мерките по управление на отпадъците на територията.

Поради липса на достъп до другите два обекта е поискано съдействие от органите на реда с цел установяване на лицата, извършващи дейности на територията им.

Към седващата страница

 

 

                        

 

 

Важно!!!

РИОСВ София наложи мерки срещу запрашаване на магистрала „Хемус“  при с. Горни Богров

 

Във връзка спостъпил сигнал в РИОСВ – София за „запрашаване на въздуха“ в района на автомагистрала „Хемус“ и с. Горни Богров е извършена незабавна проверка на място от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ – София) и представители на р-н Кремиковци, Столична община.

Към момента на проверката е установено наличието на големи количества неорганизирани прахови емисии, които идват от повърхността на хвостохранилище „Челопечене“,извън производствена му площадка в посока югоизток (автомагистрала „Хемус“ и с. Горни Богров).  Запрашаването е вследствие на засушаване на повърхността на хвостохранилището и поради силния вятър. Оператор на хвостохранилището е „Барит Майнинг“ ЕООД.

С разпореждане на експертите от РИОСВ – София незабавно е преустановена работата на инсталацията за преработка на хвост и от фирмата са предприети действия за оросяване.

За установеното нарушение на оператора ще бъдат предприети административнонаказателни мерки и са издадени задължителни за изпълнение предписания, включващи предприемане на незабавни и постоянни мерки за ограничаване и преустановяване на неорганизираните прахови емисии от площадката.

 

Предстои позициониране на мобилна автоматична станция за извършване на непрекъснато пробовземане с цел изследване качеството на атмосферния въздух в района.

 
2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София