background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

               

 

 

РИОСВ – София разпореди спиране на кариерата в Сливница

След сигнал за замърсяване на въздуха в град Сливница министърът на околната среда и водите Нено Димов разпореди на РИОСВ - София да извърши незабавна проверка на дейността на кариера „Козяк“ към „Минерал 2000“ ЕООД, намираща се в близост до града.
На 18 октоммври екип от експерти  на инспекцията направиха проверка и издадоха Принудителна административна мярка за спиране на производствената дейност  на кариера „Козяк“ с концесионер „Минерал 2000“ ЕООД. Основание за налагането на мярката са констатации, че дружеството не е предприело действия и мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии както на територията на кариерата, така и при транспортиране на добитите материали. Констатирано е, че транспортните средства излизат от площадката на кариерата без необходимите покривала и с неизмити гуми. В момента на проверката не е работела оросителната система по транспортните ленти. Мярката е в сила до отстраняване на нарушенията и предприемане на ефективни действия.
С цел измерване на запрашаването на 16.10.2019 г. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) съвместно с експертите от РИОСВ – София позиционираха мобилна лаборатория за измерване качеството на атмосферния въздух пред сградата на общината в града. На 18.10.2019 г. мобилната станция е преместена в района на спортната зала, където има оплаквания от граждани. Дали има превишение на среднодневната норма, ще стане ясно след обработката на резултатите. Те ще бъдат оповестени на сайта на ИАОС.
На община Сливница е дадено предписание за повишаване на контрола при транспортирането на товари и стоки по общинските пътища с цел недопускане на неорганизирани прахови емисии.


 

 

Победител в категория разказ: Николета Занева 14 г.

Очи в очи

      Всичко започна когато разбрах , че баща ми ще работи в зоопарка. Не след дълго  започнах да ходя редовно, вече четири години, да помагам на баща ми. Имала съм контакт с голяма част от животните, например сова, ястреб, сурикат, язовци, сервал, слон, носорог, маймуни- мармозетки, лемури,  лапундери, гибони, зелени морски котки, цивета, гарван, рисове и др. 
       Контактът с животните докосна сърцето ми и те ме спечелиха завинаги. Не след дълго кандидатствах в „Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство“ в Костинброд и ме приеха. С това се сбъдна първият етап на моята мечта да се посветя на дивите животни.
      Работата на хората, които се грижат за животните  в зоопарка е свързана не само с хранене и почистване, а с това да разказват и просвещават хората , да ги научат колко е важно да опазваме природата чиста, за да запазим средата и видовете. В зоопарковете живеят видове, които са на изчезване. До голяма степен ролята на зоопарковете е да опазва и размножава изчезващите видове.  Аз искам да стана ветеринарен лекар и да се посветя на дивите животни и запазването им в природата. Работата с диви животни изисква много качества и умения. Учи на търпение и смелост, но с много мисъл и внимание. Често е свързана с моментното настроение на животните и планираното не може да се осъществи.
        Мисля, че имам още много да уча, но обичам животните и те са част от моя живот. Искам да съм част от това вълшебство природата, това е моята мечта.  

 

Победител в категория стих: Християн Илиев 17 г.

В света на дивите животни

В природата намирам смирение,
тя е извор на моето вдъхновение
и от дивите животни трябва да се учим
как щастие и радост да получим.

Не трябва да живеем като самотници,
а да се обединяваме в глутници,
защото заедно можем много повече
отколкото като отделно човече.

Животните помагат си едно на друго,
а защо човек с човека се държи грубо.
Толкова ли е трудно да подадем ръка,
когато видим животно или човек в беда
дори и без да ни е обещано някакво отличие,
нужно е само да преборим своето безразличие.

И не наричай животните с обидното – „твари“,
защото те на човека са другари!

 


 

РИОСВ – София извърши 107 проверки за изминалия месец септември

За отчетния период експертите на РИОСВ – София са извършили 107 проверки на 97 обекта, от които 25 планови и 82 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 61 предписания за отстраняване на констатираните нарушения.За периода са издадени седем наказателни постановления, с които на нарушители са наложени имуществени санкции в общ размер на 46 200 лв.

За периода са предприети действия по 43 сигнала, от които 17 по компонент „Въздух“ и фактор „Шум“и 13 по компонент „Води“.

Въз основа на гореизложеното може да се обобщи, че през месец септември основно е акцентирано върху:

 • Координиране на дейностите за постигане на добро качествено състояние на водните обекти;
 • Подобряване на качеството на атмосферния въздух в района на столична община.

 


 

4 октомври - Международен ден за защита на дивите животни

Спасени диви животни от експертите на РИОСВ – София

        

                

 

 https://wildanimals.bg/?fbclid=IwAR1t2dArFWP24Y_5M81rH9sIgkiyfSaNBPdR_T7C07j-yXzAYUQ12L4XtRg

Сайт на Фондация „Дивите животни“, където може да намерите подробни съвети как да действате, ако намерите пострадало животно и всичко, което би подпомогнало за спасяването на бедстващи диви животни. 

 


 


 

Проведе се традиционната акция на „Капачки за бъдеще“

    РИОСВ – София сe включи в благотворителната кампания по събиране на пластмасови капачки, която се проведе на площад „Батенберг“ на 29 септември. Целта е да бъдат предадени за рециклиране и с получените пари да се закупи медицинска апаратура. През последните две години са закупени 12 кувьоза.
  Екипът на РИОСВ – София предаде 10,300 кг капачки, събирани в продължение на 6 месеца. Освен благотворителния ефект от кампанията, който ще доведе до спасяване на човешки животи, кампанията напомня и че процесът на рециклиране допринася за намаляване на количествата отпадъци и замърсяване на околната среда.

 

  


 

РИОСВ – София се включи в „Европейската седмица на мобилността“

 

   Европейската седмица на мобилността е кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия. Провежда се всяка година от 16 до 22 септември. Целта на компанията е да поощри европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да се поканят гражданите да се възползват от всички алтернативи на автомобила. Тази година инициативата премина под надслов „Върви с нас“.

   Столична община откри Европейски ден без автомобили на 22.09.2019 г. (неделя) от 09:00 часа до 19:00 часа. За целта беше забранено влизането на превозни средства в зоната ограничена от: бул. „Кн. Александър Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Христо Ботев“ и бул. „Тодор Александров“.
   РИОСВ – София се включи в закриването на кампанията с викторина на тема: „Да се движим безопасно и екологично“. Въпросите бяха съвкупност от пътни правила, които всяко дете трябва да знае и да прилага в ежедневието си. Като обсъжданите теми бяха повече ходене пеша и движение с велосипеди. По-късно се раздадоха индивидуални награди на децата, които участваха амбициозно във всяка от темите.

  


 

Програма на кампанията "Европейска седмица на мобилността"


16-22 септември 2019г.

За повече информация, моля натиснете тук.

 


РИОСВ - София извърши 120 проверки за изминалия месец август

 

За посочения период, експертите на РИОСВ – София са провели 120 проверки на 118 обекта, от които 13 планови и 107 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 75 предписания за отстраняването на констатирани нарушения. За периода са издаденичетири наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в общ размер на 17 000 лв.

Издадени общо административни актове, писма и становища за отчетния период – 272 бр., от които 163 са становища за инвестиционни предложения или планове/програми, с които преписките са предадени на отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“ за последващо процедиране.

За периода са извършени проверки и предприети действия по 53 сигнала, от които 20 за бедстващи животни и птици.

         Въз основа на гореизложеното може да се обобщи, че през месец август основно е акцентирано върху:

 • Проверки на лица, извършващи дейности с отпадъци,във връзка с постъпило писмо чрез Министерство на околната среда и водите от Върховна административна прокуратура;
 • Съгласуване на терени относно африканската чума по свинете;
 • Спасяване и настаняване на бедстващи и ранени животни и птици.

  

РИОСВ-София за поредна година се включи в кампанията на bTV “Да изчистим България заедно”

 

Експерти на РИОСВ-София взеха участие в инициативата “Да изчистим България заедно” съвместно с МОСВ, ИАОС и ПУДООС, като почистиха Ловния парк.
Чували и ръкавици бяха предоставени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
И тази година бяха събрани в голямо количество битови отпадъци като автомобилни гуми, техника и др.

РИОСВ-София отправя призив към всички граждани да бъдат по-отговорни като не изхвърлят отпадъци в природата, а на обособените за това места!

 

  

Със Заповед № РД05-284/21.08.19 г. на директора на РДГ - София се ограничава достъпа до ловностопанските райони, попадащи в инфектирана зона около първично констатиран случай на АЧС ТП ,,ДЛС Витошко-Студена", обособено със Заповед №  РД-11-1735/21.08.2019 г.  на БАБХ

Пълният текст на заповедта може да намерите тук.

 

Със Заповед № РД05-259/12.08.19 г. на директора на РДГ - София се ограничава достъпа до База за интензивно стопанисване на дивеч ,,Авала” към ТП ДЛС Искър, с. Долни Пасарел

Пълният текст на заповедта може да намерите тук.

 


 

  РИОСВ – София спаси защитен вид сова, заседнала в комин

       Експерти на РИОСВ – София спасиха защитена птица от вида ,,Otus scops” - ,,Чухал” (малка ушата сова), която е заседнала в комин на частен имот в град Костинброд. Сигналът е постъпил на 02.07.2019 г. като веднага експерти от инспекцията са се отзовали на място.

   Спасяването на птицата е продължило повече от два часа, била е в лошо здравословно състояние и е предадена на фондация ,,Дивите животни”, за да се погрижи за възстановяването й.

     Чухалът е нощна граблива птица от разред Совоподобни, включена в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Регионалните инспекции по околната среда и водите отговарят за гръбначни и безгръбначни животински видове, посочени в приложение № 3 на ЗБР.

    РИОСВ – София благодари за подадения сигнал, като ще продължи да работи и осъществява засилен контрол по компетентност.

             
      

 


 

На 13.06.2019 г.,  в градина ,,Кристал” гр. София, се състоя събитие, организирано от Регионалната инспекция по околната среда и водите – София и Столичен инспекторат.

      Г-жа Ирена Петкова, директор на РИОСВ - София, връчи наградите на отличените участници в конкурса за детска рисунка на тема:“Замърсяване на въздуха – Не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха”. Най- много награди получиха учениците от 133 ОУ „А. Пушкин “.

    Директорът на Столичен инспекторат г-жа Веска Георгиева обяви трите отличили се в традиционната кампания по Пролетното почистване. Учениците от 19 СУ „Елин Пелин“ в Красно село, 145 ОУ „Симеон Радев“ в Младост и 94 СУ „Димитър Страшимиров“ от Слатина получиха своите отличия за приноса им по почистване и облагородяване на територията около училищата и в квартала, в който живеят.

РИОСВ – София отбеляза Световния ден на околната среда 5 юни 2019 г., като взе участие в събитие, организирано от МОСВ и ИАОС , съвместно със Столична община. На празника, който тази година  се проведе под мотото:,,Задено можем да победим замърсяването на въздуха”, РИОСВ – София изложи най-добрите рисунки от проведения конкурс за детска рисунка  на тема: “Замърсяване на въздуха – Не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха”.

Победителите в конкурса ще бъдат отличени с предметни награди, осигурени от ГД ОПОС при МОСВ, Центъра за градска мобилност и Младежки театър ,,Николай Бонев”. Официалното връчване на наградите ще се състои в сградата на инспекцията.

Списък с отличените рисунки, които ще бъдат наградени, може да намерите в прикачения файл.

РИОСВ – София благодари  на всичи участници в конкурса, за прекрасните рисунки, с които нагледно изобразиха своите екологичните възгледи за  замърсяването на въздуха.

Класиране

 

 


РИОСВ – СОФИЯ ОБЯВАВА КОНКУРС ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

По повод отбелязването на Световния ден на околната среда – 5 юни, РИОСВ – София обявява конкурс за изработване на детска рисунка, на тема “Замърсяване на въздуха – Не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха”. В конкурса могат да вземат участие ученици от 1 до 8  клас. Участниците следва да акцентират върху проблема със замърсяването на въздуха, използването на възобновяеми източници и зелени технологии за подобряване качеството на атмосферния въздух. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални награди, а най-добрите рисунки ще бъдат поставени на видно място в сградата на РИОСВ – София. Рисунката, спечелила първо място, ще бъде качена и на интернет страницата на инспекцията като целта е посланието да достигне до повече хора.

Рисунките може да изпращате до 3 юни включително на адреса на РИОСВ – София (гр. София, бул. „Цар Борис III, № 136, ет.10,), както и на e-mail адрес - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Ученически конкурс по повод Световния ден на околната среда

Изработка на детска рисунка

Тема: “Замърсяване на въздуха”

Конкурсът се организира по повод Световния ден на околната среда  - 5 юни, който тази година се провежда под мотото ,,Заедно можем да победим замърсяването на въздуха”

Организатор – РИОСВ – София

Общи условия за участие:

 • Могат да участват ученици от 1 до 8 клас от  София-град и Софийска област;
 • Няма ограничения  за използваните материали, техники и средства за рисуване.
 • Рисунките трябва да са свързани с темата “Замърсяване на въздуха”;
 • Краен срок за изпращане до 17 часа на 3 юни 2019 година.

Оценяване и класиране:

 • Рисунките ще бъдат оценявани и класирани от комисия, съставена от експерти на РИОСВ – Софияи външни специалисти;
 • Критерии за оценка – актуалност, оригиналност, креативност, сложност. Общият брой точки по критериите е 40.

Награди:

 • Обявяване на резултатите и награждаване – 5 юни 2019 г.;
 • Победителите ще бъдат отлични с индивидуални предметни награди

За повече информация тел. 0899375004 и e-mail адрес i.stamova@riew-sofia.org

 


 

РИОСВ София наложи мерки срещу запрашаване на магистрала „Хемус“  при с. Горни Богров

 

Във връзка спостъпил сигнал в РИОСВ – София за „запрашаване на въздуха“ в района на автомагистрала „Хемус“ и с. Горни Богров е извършена незабавна проверка на място от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ – София) и представители на р-н Кремиковци, Столична община.

Към момента на проверката е установено наличието на големи количества неорганизирани прахови емисии, които идват от повърхността на хвостохранилище „Челопечене“,извън производствена му площадка в посока югоизток (автомагистрала „Хемус“ и с. Горни Богров).  Запрашаването е вследствие на засушаване на повърхността на хвостохранилището и поради силния вятър. Оператор на хвостохранилището е „Барит Майнинг“ ЕООД.

С разпореждане на експертите от РИОСВ – София незабавно е преустановена работата на инсталацията за преработка на хвост и от фирмата са предприети действия за оросяване.

За установеното нарушение на оператора ще бъдат предприети административнонаказателни мерки и са издадени задължителни за изпълнение предписания, включващи предприемане на незабавни и постоянни мерки за ограничаване и преустановяване на неорганизираните прахови емисии от площадката.

Предстои позициониране на мобилна автоматична станция за извършване на непрекъснато пробовземане с цел изследване качеството на атмосферния въздух в района.

 

 


 

РИОСВ – София провери за замърсяване с отпадъци от кожени изрезки на терен между кварталите „Бусманци“ и „Абдовица“

След публикации в социалните мрежи за замърсяване с отпадъци от кожени изрезки на терен между кварталите„Бусманци“ и „Абдовица“, РИОСВ – София извърши проверки на замърсения терени на фирми за кожени изделия, които са потенциални източници на този вид отпадък.

Към момента не е установен нарушителят. Продължава изясняването на обстоятелствата по изхвърлянето на отпадъците на посочения терен. При установяване на лице или фирма замърсител ще се предприемат административно-наказателни мерки.

Проверени са три обекта, извършващи дейност с кожени изделия, от която има такъв вид отпадък, включително фирмата посочена в сигнала като евентуален причинител на замърсяването. На дружеството са дадени предписания със задължителен характер и е установено, че същoто не води отчетност на генерираните отпадци, за което са предприети административно-наказателни мерки.

Ще бъдат дадени и предписания за почистване на терена след изясняване на нарушителите, собствениците и районната администрация за завишаване на контрола и мерките по управление на отпадъците на територията.

Поради липса на достъп до другите два обекта е поискано съдействие от органите на реда с цел установяване на лицата, извършващи дейности на територията им.

Към седващата страница

 

                    

 

Важно!!!

РИОСВ София наложи мерки срещу запрашаване на магистрала „Хемус“  при с. Горни Богров

 

Във връзка спостъпил сигнал в РИОСВ – София за „запрашаване на въздуха“ в района на автомагистрала „Хемус“ и с. Горни Богров е извършена незабавна проверка на място от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ – София) и представители на р-н Кремиковци, Столична община.

Към момента на проверката е установено наличието на големи количества неорганизирани прахови емисии, които идват от повърхността на хвостохранилище „Челопечене“,извън производствена му площадка в посока югоизток (автомагистрала „Хемус“ и с. Горни Богров).  Запрашаването е вследствие на засушаване на повърхността на хвостохранилището и поради силния вятър. Оператор на хвостохранилището е „Барит Майнинг“ ЕООД.

С разпореждане на експертите от РИОСВ – София незабавно е преустановена работата на инсталацията за преработка на хвост и от фирмата са предприети действия за оросяване.

За установеното нарушение на оператора ще бъдат предприети административнонаказателни мерки и са издадени задължителни за изпълнение предписания, включващи предприемане на незабавни и постоянни мерки за ограничаване и преустановяване на неорганизираните прахови емисии от площадката.

 

Предстои позициониране на мобилна автоматична станция за извършване на непрекъснато пробовземане с цел изследване качеството на атмосферния въздух в района.

 
 
2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София