background
logotype

Решенията се предоставят за обществен достъп в сградата на РИОСВ - София на бул. „Цар Борис ІІІ” 136, 10 етаж/ за период от 14 дни от датата на обявяването им на информационното табло. Решенията се намират и в отдел “ОВОС и ЕО”. Достъпът до тях е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

Отговор на уведомление

Решения за преценяване на необходимостта от EO

Становища по ЕО

КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София