background
logotype

Решенията се предоставят за обществен достъп в сградата на РИОСВ - София на бул. „Цар Борис ІІІ” 136, 10 етаж/ за период от 14 дни от датата на обявяването им на информационното табло. Решенията се намират и в отдел “ОВОС и ЕО”. Достъпът до тях е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

Отговор на уведомление

Обществен достъп до искане за преценяване необходимостта от извършване на ЕО за 2019

Решения за преценяване на необходимостта от EO

Становища по ЕО

КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

 

2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София