background
logotype

На тел. (02) 856 51 52 се приемат сигнали за забелязани нередности на територията на РИОСВ - София (София -град и област София), нарушаващи екологичното законодателство и свързани с негативни последици за околната среда.

На ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН, гражданите могат да подават сигнали за: замърсявания на водите и на въздуха от различни източници, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, незаконен добив на инертни материали (пясък и баластра), притежаване и търгуване със застрашени животински и растителни видове и др.

На Зеления телефон може да подадете сигнал и за корупционни действия на служители от РИОСВ-София.

Сигнали се приемат в рамките на работната седмица от 9.00 до 17. 30 часа.

Анонимни сигнали не се приемат.

 

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2010 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2011 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2012 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2013 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2014 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2015 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2016 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2017 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2018 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2019 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2020 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2021 г.

2021  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София