background
logotype

На тел. (02) 856 51 52 се приемат сигнали за забелязани нередности на територията на РИОСВ-София, нарушаващи екологичното законодателство и свързани с негативни последици за околната среда.

На Зеления телефон гражданите могат да подават сигнали за: замърсявания на водите и на въздуха от производствени източници, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, незаконен добив на инертни материали (пясък и баластра), притежаване и търгуване със застрашени животински и растителни видове и др.

На Зеления телефон може да подадете сигнал и за корупционни действия на служители от РИОСВ-София.

Анонимни сигнали не се приемат.

 

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2010 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2011 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2012 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2013 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2014 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2015 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2016 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2017 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2018 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2019 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2020 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2021 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2022 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2023 г.

Постъпили сигнали на зелен телефон за 2024 г.

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София