background
logotype

ОПОС 2014-2020

РИОСВ - София стартира проект, насочен към опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130 – буков комплекс в ПР ,,Богдан” по Оперативна програма ,,Околна среда" 2014-2020 г., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

За повече информация тук /публикувано на 01.10.2018 г./

 

!!! Информационно събитие/публикувано на 27.02.2019 г./

 
2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София