background
logotype

ОПОС 2014-2020

РИОСВ - София стартира проект, насочен към опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130 – буков комплекс в ПР ,,Богдан” по Оперативна програма ,,Околна среда" 2014-2020 г., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

За повече информация тук /публикувано на 01.10.2018 г./

 

!!! Информационно събитие/публикувано на 27.02.2019 г./ 

 

Съобщение 

 

Във връзка с изпълнението на проект № BG16M10P002-3.007-0008-C02 “Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130 – буков комплекс в ПР ,,Богдан” и предприемане на мерки за неговото подобряване”, РИОСВ - София организира финална пресконференция, която ще се проведе на 29.03.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 3 на адрес: бул. "Цар Борис III" № 136.

 

За повече информация тук /публикувано на 17.03.2021 г./

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София