background
logotype

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ


 

Във връзка със Заповед № РД-01-890/03.112021 г. на министъра

на здравеопазването се преустановява провеждането на конкурси

в РИОСВ-София за периода от 04.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

 

Дата на публикуване: 04.11.2021 г.


 

 

2022  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София