background
logotype

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ

Търси да назначи:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в направление  „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.; изнесено работно място – гр. Перник

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗАПОВЕД

СЪОБЩЕНИЕ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 

Публикувано на 02.11.2020 г.

Търси да назначи:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в направление  „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗАПОВЕД

СЪОБЩЕНИЕ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Публикувано на 02.11.2020 г.


Търси да назначи:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление  „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗАПОВЕД

СЪОБЩЕНИЕ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 

Публикувано на 02.11.2020 г.


Търси да назначи:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“  – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗАПОВЕД

СЪОБЩЕНИЕ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 

 

Публикувано на 02.11.2020 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗАПОВЕД

СЪОБЩЕНИЕ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 

Публикувано на 02.11.2020 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

 

Публикувано на 19.08.2020 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Публикувано на 20.07.2020 г.


Търси да назначи:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление „Специализирани регистри“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“– 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Публикувано на 19.05.2020 г.


Търси да назначи:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление  „Опазване на водите“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

  Публикувано на 19.05.2020 г.


Търси да назначи:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление  „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

Публикувано на 19.05.2020 г.Търси да назначи:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“  – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Публикувано на 19.05.2020 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

 

Публикувано на 19.05.2020 г.


Търси да назначи:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление „Специализирани регистри“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“– 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура - Заповед № РД-39/01.04.2020 г.

Публикувано на 09.03.2020 г.


Търси да назначи:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление  „Опазване на водите“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура - Заповед № РД-37/01.04.2020 г. 

  Публикувано на 09.03.2020 г.


Търси да назначи:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление  „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура - Заповед № РД-36/01.04.2020 г.

Публикувано на 09.03.2020 г.


Търси да назначи:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“  – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура - Заповед № РД-38/01.04.2020 г.

Публикувано на 09.03.2020 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура - Заповед № РД-40/01.04.2020 г.

Публикувано на 09.03.2020 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура - Заповед № РД-41/01.04.2020 г.

Публикувано на 09.03.2020 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 13.01.2020 г.


Търси да назначи:

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ по реда на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда

в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 28.08.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ към дирекция „Административни, финансови и правни дейности”. – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Публикувано на 13.08.2019 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 03.06.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

НАЧАЛНИК на отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри” към дирекция „Контролна и превантивна дейност” – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 18.04.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Главен счетоводител в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 05.04.2019 г.


Търси да назначи:

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в дирекция „Административни, финансови  и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Публикувано на 19.03.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в   отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри” към дирекция „Контролна и превантивна дейност” – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

Публикувано на 18.03.2019 г.


Търси да назначи:

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в дирекция „Административни, финансови  и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 30.01.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление „Управление на отпадъците“ в отдел „Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите” към дирекция „Контролна и превантивна дейност” – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

Публикувано на 25.01.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ внаправление   „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“ в отдел „Атмосферен въздух, вредни физични фактори и опасни химични вещества“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност“  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

Публикувано на 25.01.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление  „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“ в отдел „Атмосферен въздух, вредни физични фактори и опасни химични вещества“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност“  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

Публикувано на 25.01.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“   – 2 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

Публикувано на 25.01.2019 г.


 

 
 
 
 
2021  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София