background
logotype

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ


Търси да назначи:

 ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 11.06.2021 г.


 

 

 
 
 
 
2021  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София