background
logotype

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ


РИОСВ - София търси да назначи: СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

Място на работа гр. Перник

Публикувано на: 31.03.2023 г.


РИОСВ - София търси да назначи: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти в отдел "Контрол на компонентите и факторите на околната среда" към дирекция "Контролна и превантивна дейност"

Публикувано на: 31.03.2023 г.


РИОСВ - София търси да назначи: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони" в отдел „Превантивна дейност" към дирекция „Контролна и превантивна дейност" 

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

Система за оценяване на кандидатите

Протокол за резултатите от проведен тест

Публикувано на: 31.03.2023 г.

 

РИОСВ - София търси да назначи:  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони" в отдел „Превантивна дейност" към дирекция „Контролна и превантивна дейност" 

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

Система за оценяване на кандидатите

Протокол за резултатите от проведен тест

Публикувано на: 31.03.2023 г.


РИОСВ - София търси да назначи: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите" в отдел "Контрол на компонентите и факторите на околната среда" към дирекция "Контролна и превантивна дейност" 

Място на работа гр. Перник

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

Система за оценяване на кандидатите

Протокол за резултатите от проведен тест

Публикувано на: 31.03.2023 г.


РИОСВ - София търси да назначи: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите" в отдел "Контрол на компонентите и факторите на околната среда" към дирекция "Контролна и превантивна дейност"

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

Система за оценяване на кандидатите

Протокол за резултатите от проведен тест

 

Публикувано на: 31.03.2023 г.
 

РИОСВ - София търси да назначи: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите" в отдел "Контрол на компонентите и факторите на околната среда" към дирекция "Контролна и превантивна дейност"

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

Система за оценяване на кандидатите

Протокол за резултатите от проведен тест

 
 

Публикувано на: 31.03.2023 г.


РИОСВ - София търси да назначи:  ИЗПЪЛНИТЕЛ ВОДАЧ на МПС в дирекция „Административни, финансови и правни дейности" 

Място на работа - гр. Перник

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

Публикувано на: 28.02.2023 г.


РИОСВ - София търси да назначи: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони" в отдел „Превантивна дейност" към дирекция „Контролна и превантивна дейност"

 

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

Система за оценяване на кандидатите

Публукувано на: 16.01.2023 г.


 
2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София