background
logotype

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ


РИОСВ - София търси да назначи: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони" в отдел „Превантивна дейност" към дирекция „Контролна и превантивна дейност"

Публукувано на: 16.01.2023 г.

 

 
2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София