background
logotype

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ

 


РИОСВ - София търси да назначи: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“ – 2 бр.

Протокол за допуснати до тест кандидати

Система за оценяване

Окончателен протокол

Публукувано на: 27.07.2022 г.


РИОСВ - София търси да назначи: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“.

Протокол за допуснати до тест кандидати

Система за оценяване

Окончателен протокол

Публукувано на: 27.07.2022 г.


РИОСВ - София търси да назначи: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление „Екологична оценка и оценка на въздействието на околната среда“ вотдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“

Протокол за допуснати до тест кандидати

Система за оценяване

Окончателен протокол

Публукувано на: 27.07.2022 г.


РИОСВ - София търси да назначи: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 2 бр.

Протокол за допуснати до тест кандидати

Система за оценяване

Окончателен протокол

Публукувано на: 27.07.2022 г.


РИОСВ - София търси да назначи: Главен юрисконсулт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”  по реда на чл. 15, ал. 1 от ЗДСл /до завръщане на титуляра/. Работно място офис Перник

Протокол за допуснати до тест кандидати

Система за оценяване

Публукувано на: 27.07.2022 г.


РИОСВ - София търси да назначи: ИЗПЪЛНИТЕЛ - ВОДАЧ НА МПС в дирекция „Административни, финансови и правни дейности" - 1 бр.          

Място на работа - гр. София

Протокол за допуснати до интервю кандидати

Окончателен протокол

Публукувано на: 25.07.2022 г.
 

 
2022  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София