background
logotype

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ

 


РИОСВ - София търси да назначи: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в направление "Екологична оценка и оценка на въздействиетона околната среда" в отдел "Превантивна дейност" към дирекция "Контролна и превантивна дейност" - 1 бр., работно място – офис Перник

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати 

Система за оценяване на кандидатите

Протокол за резултатите от проведен тест

 

 

Публикувано на: 11.03.2024 г.

 


 

РИОСВ - София търси да назначи: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  в направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите" в отдел "Контрол на компонентите и факторите на околната среда" към дирекция "Контролна и превантивна дейност" - 1 бр.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати 

Система за оценяване на кандидатите

Протокол за резултатите от проведен тест

 

Публикувано на: 11.03.2024 г.

 


РИОСВ - София търси да назначи: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направлениеОпазване на водите“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност - 1 бр., работно място – офис Перник

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати 

Система за оценяване на кандидатите

 

Публикувано на: 13.02.2024 г. 


 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София