background
logotype

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ


Обявява конкурс за длъжността: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.        Дата на публикуване: 10.09.2021 г.


Обявява конкурс за длъжността: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.        Дата на публикуване: 10.09.2021 г.


Обявява конкурс за длъжността: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.        Дата на публикуване: 10.09.2021 г.


Обявява конкурс за длъжността: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ внаправление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“– 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.        Дата на публикуване: 10.09.2021 г.


Обявява конкурс за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление „Екологична оценка и оценка на въздействието на околната среда“ в отдел „Превантивна дейност“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.       Дата на публикуване: 10.09.2021 г.


Обявява конкурс за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 2 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.       Дата на публикуване: 10.09.2021 г.


Обявява конкурс за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ внаправление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“  – 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.      Дата на публикуване: 10.09.2021 г.

 

2021  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София