background
logotype

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ

Информация за пътеки за посетители през резервати и поддържани резервати е териториалния обхват на РИОСВ - София

На територията на РИОСВ - София в защитени територии пътеките за преминаване определени със заповед на министъра на околната среда и водите са: вижте тук

 

 

2020  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София