background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6
 

Решенията се предоставят за обществен достъп в сградата на РИОСВ - София на бул. „Цар Борис ІІІ” 136, 10 етаж/ за период от 14 дни от датата на обявяването им на информационното табло. Решенията се намират и в отдел “ОВОС и ЕО”. Достъпът до тях е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

2018 г.

 

Съобщение за Решение по ОВОС № СО-01-02/2018 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на строителни материали – гнайсгранити в находище „Камъка”, с. Черньово, община Ихтиман, област София”, с възложител: „Ягуар – 02“ ЕООД /публикувано на 18.05.2018 г./

 

 

 

2016 г.

Съобщение за Решение по ОВОС № СО-01-04/2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Открит добив на лигнитни въглища от участък „Радуловци“, находище „Алдомировски въглищен басейн“, община Сливница“, с възложител: „Минна компания“ ЕООД. /публикувано на 31.05.2016 г./

 

Съобщение за Решение по ОВОС № СО-02-05/2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на пясъци и чакъли за производство на бетон от находище „Мерудниците“, землище на с. Чепинци и с. Негован, район „Нови Искър“, с възложител: „Холсим (България)“ АД /публикувано на 16.06.2016 г./

 

Съобщение за Решение по ОВОС № СО-03-07/2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците“, Софийска област до 2031 г., с възложител: „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД /публикувано на 19.08.2016 г./

 

 

 

2015 г.

Решение СO-01-01-/2015

Решение СO-02-02-/2015

Решение СO-03-03-/2015

Решение СО-04-04-/2015

 

2014 г.

Решение СO-01-01-/2014

Решение СO-02-01-/2014

Решение СO-03-02-/2014

Решение СO-04-02-/2014

Решение СО-05-03/2014

Решение № 01/2014 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № СО - 05 - 03/2014 г.

Решение СО-06-04/2014

Решение СО-07-04/2014

Решение № 02/2014 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № СО - 07 - 04/2014 г.

 

 

 

 

Архив: решения по ОВОС

2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София