background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Решенията се предоставят за обществен достъп в сградата на РИОСВ - София на бул. „Цар Борис ІІІ” 136, 10 етаж/ за период от 14 дни от датата на обявяването им на информационното табло. Решенията се намират и в отдел “ОВОС и ЕО”. Достъпът до тях е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2011

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2012

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2013

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2014

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2015

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2016

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2017

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2018

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2019

2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София