background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Решения съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ОС

 

Решения за прекратяване на процедура по ОС

Решения за прекратяване на процедура по ОС

 

Решения за извършване на оценка за степента на въздействие

Решения съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ОС

Решения съгласно чл. 28, ал. 1 от Наредбата за ОС

 

Решения за възобновяване на процедура по ОС

  Решения за възобновяване на процедура по ОС


 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София