background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Решение №12-ДО-1192-02 от 30.12.2013 г. за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци  на "Автотим" ЕООД

Решение № 12-ДО-1205-01 от 20.12.2013 г.  за изменение и допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Данион" ЕООД

 Решение № 12-ДО-1209-01 от 26.02.2013 г. за изменение и допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Да Транс" ООД 

Решение № 12-ДО-1210-01 от 02.10.2013 г. за изменение и допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Шолц България" АД

Решение № 12-ДО-1213-01 от 27.03.2013 г. за изменение и допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Макметал Холдинг" АД

Решение № 12-ДО-1214-00 от 02.01.2013 г. на "Леярмарш" 

Решение № 12-ДО-1215-00 от 10.01.2013 г. на "Кроу Груп" ЕООД 

Решение № 12-ДО-1219-00 от 24.01.2013 г. на "Рекометалс" ЕООД

Решение № 12-ДО-1222-00 от 05.02.2013 г. на "Люби - Т.В" ЕООД 

Решение № 12-ДО-1223-00 от 05.02.2013 г. на ЕТ" Стиил Трейд - Петър Ганчев"

Решение № 12-ДО-1224-00 от 06.02.2013 г. на "Екомекс Консулт" ЕООД 

Решение № 12-ДО-1225-00 от 11.02.2013 г. на "Кронос Метал" ЕООД  

Решение № 12-ДО-1228-00 от 22.02.2013 г. на "Метал Комерс Стил" ЕООД 

Решение № 12-ДО-1229-00 от 22.02.2013 г. на "Миленион" ЕООД 

Решение № 12-ДО-1230-00 от 22.02.2013 г. на "Челопеч Майнинг" ЕАД

Решение № 12-ДО-1231-00 от 22.02.2013 г. на "Даркомет" ООД 

Решение № 12-ДО-1232-00 от 25.02.2013 г. на "Тайс Еко-Метали" ЕООД 

Решение № 12-ДО-1234-00 от 25.02.2013 г. на "Веда Метал" ЕООД 

Решение № 12-ДО-1235-00 от 25.02.2013 г. на "ЕТ "Божур - Ани Божурова" 

Решение № 12-ДО-1235-01 от 28.06.2013 г. за изменение и допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на   ЕТ"Божур - Ани Божурова" 

Решение № 12-ДО-1236-01 от 30.12.2013 г. на "Наволи" ООД  

Решение № 12-ДО-1237-00 от 20.02.2013 г. на "Тонер Съпорт" ООД 

Решение  12-ДО-1237-01 от 18.12.2013 г. за прекратяване действието на разрешение за извършване дейности с отпадъци на "Тонер Съпорт" ООД  

Решение № 12-ДО-1240-00 от 30.05.2013 г. на "Кооперация Металургия"   

Решение № 12-ДО-1241-00 от 01.03.2013 г. на "Гео-Метал Трейд" ЕООД 

Решение № 12-ДО-1242-00 от 14.03.2013 г. на "Трансремонтстрой" ЕАД 

Решение № 12-ДО-1342-00 от 19.12.2013 г. на "СОФИНВЕСТ" ЕООД 

Решение № 12-ДО-1244-00 от 15.03.2013 г. на "Институт по Металолеене и Лекарски Технологии" АД

Решение № 12-DO-1245-00 от 18.03.2013 г. на "ДК Софтрейд" ЕООД 

Решение № 12-ДО-1250-00 от 01.04.2013 г. на "Оптоком" ЕООД 

Решение № 12-ДО-1252-00 от 25.03.2013 г. на "Сомедина 7" ООД 

Решение № 12-ДО-1253-00 от 29.03.2013 г. на "АЖМ - Груп" ЕООД 

Решение № 12-ДО-1255-00 от 02.04.2013 г. на "МеталВалиус" ЕООД  

Решение №12-ДО-1256-00 от  01.04.2013 г. на "Екологика България" ЕООД

Решение №12-ДО-1257-00 от 03.04.2013 г. на "Металенерджи" ООД  

Решение №12-ДО-1258-00 от  05.04.2013 г. на ЕТ "Мариан - Кирил Стоянов"

Решение №12-ДО-1261-00 от 10.04.2013 г. на " Гло Бал Строй" ООД 

Решение №12-ДО-1262-00 от 15.04.2013 г. на "ВДК -1" ЕООД 

Решение №12-ДО-1262-00 от 15.04.2013 г. на "ВДК -1" ЕООД 

Решение №12-ДО-1263-00 от 16.04.2013 г. на ЕТ " Изгрев - Красимир Начев "

Решение №12-ДО-1264-00 от 25.04.2013 г. на "Людмил Метал" ЕООД

Решение №12-ДО-1265-00 от 10.07.2013 г. на "Отпадък Метал" ЕООД

Решение №12-ДО-1266-00 от  28.06.2013 г. на "Либра Груп" ЕООД 

Решение №12-ДО-1267-00 от  28.06.2013 г. на "Феникс Метал" ЕООД 

Решение №12-ДО-1268-00 от 15.05.2013 г. на "В.Е.К.О. Трейд - 2000" ЕООД

Решение №12-ДО-1268-01 от 25.06.2013 г. извършване на поправки на фактически грешки към Решение №12-00-1268-00/15.05.2013 г.на "В.Е.К.О. - 2000" ЕООД 

Решение №12-ДО-1269-00 от 04.06.2013 г. на "Машийн Дизайн" ООД 

Решение №12-ДО-1270-00 от 05.06.2013 г. на "Прогрестрейд" ЕООД

Решение №12-ДО-1272-00 от 26.06.2013 г. ET "Боби Борислав Стоянов"

Решение №12-ДО-1273-00 от 14.06.2013 г. на "Екоресурс БГ" ЕООД

Решение №12-ДО-1274-00 от 26.06.2013 г. на "Метком Йотови" ЕООД 

Решение №12-ДО-1276-00 от 17.06.2013 г. на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД

Решение №12-ДО-1277-00 от 28.06.2013 г. на "Дием - 56" ООД 

Решение №12-ДО-1278-00 от 25.06.2013 г. на УСБАЛССЗ "Св. Екатерина" ЕАД

Решение №12-ДО-1281-00 от 09.07.2013 г. на "Калис" ООД  

Решение №12-ДО-1282-00 от 09.07.2013 г. на "Файт Груп "ЕООД

Решение №12-ДО-1283-00 от 16.07.2013 г. на "Балкан Трейд Експорт" ЕООД

Решение №12-ДО-1284-00 от 11.07.2013 г. на ЕТ"Георги Богданов-Боги"

Решение №12-ДО-1285-00 от 17.07.2013 г. на "Метал Ленд " ООД 

Решение №12-ДО-1286-00 от 25.10.2013 г. на "Темп Корект" ЕООД

 Решение №12-ДО-1288-00 от 31.07.2013 г. на "Еврокар Булгария" ЕООД 

Решение №12-ДО-1300-00 от 03.09.2013 г. на "Кар Импекс БГ" ООД 

Решение №12-ДО-1302-00 от 03.09.2013 г. на "Унитрейд-БГ" ООД 

Решение №12-ДО-1303-00 от 24.09.2013 г. на "Ровен Груп" ЕООД 

Решение №12-ДО-1306-00 от 17.12.2013 г. на "Никомерс 2" ООД 

Решение №12-ДО-1307-00 от 15.11.2013 г. на "Интер - Металс Груп" ЕООД 

Решение №12-ДО-1308-00 от 29.10.2013 г. на "Еко Ресурс- Р" ООД 

Решение №12-ДО-1310-00 от 23.09.2013 г. на "Метамекс 09" ЕООД

Решение №12-ДО-1311-00 от 22.11.2013 г. на "Куала Комерс" ООД 

Решение №12-ДО-1318-00 от 09.10.2013 г. на "Феникс Елит" ЕАД 

Решение №12-ДО-1319-00 от 11.10.2013 г. на " МБАЛ-Национална Кардиологична Болница " ЕАД

Решение №12-ДО-1321-00 от 18.10.2013 г. на "Касто 2000" ЕООД

Решение №12-ДО-1322-00 от 30.12.2013 г. на "Нас Метал" ООД

Решение №12-ДО-1324-00 от 05.11.2013 г. на "Компания за Рециклиране на Електроника" АД 

Решение №12-ДО-1327-00 от 20.11.2013 г. на "Глобъл Ресайклимг" ЕООД

Решение №12-ДО-1329-00 от 21.11.2013 г. на "Людон Транс " ЕООД

Решение №12-ДО-1329-01 от 07.03.2014 г. за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности с на "Людон Транс" ЕООД 

Решение №12-ДО-1337-00 от 30.12.2013 г. за прекратяване действието на разрешение за извършване дейности с отпадъци на "Ривърс Сити Кампани" ЕООД 

Решение №12-ДО-1338-00 от 18.12.2013 г. на "Ауто Рикаст Къмпани" ЕООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София