background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Решение   №12-ДО-1190-01 от 25.03.2014 г. за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Бова Транс" ООД

Решение  № 12-ДО-1199-01 от 05.09.2014 г. за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Феникс Метал Импекс" ЕООД

Решение  №12-ДО-1206-01 от 24.03.2014 г. за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на  ""Надин Транс" ЕООД

Решение №12-ДО-1208-01 от 10.01.2014 г. за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Ягуар - 02 " ЕООД 

Решение №12-ДО-1208-02 от 13.06.2014 г. за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Ягуар - 02" ЕООД  

Решение  № 12-ДО-1213-02 от 15.01.2014 г. за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Макметал Холдинг" АД 

Решение   №12-ДО-1215-01 от 29.04.2014 г. за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Кроу Груп" ЕООД

Решение №12-ДО-1222-01 от 30.07.2014 г. за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Люби - Т.В" ЕООД

Решение №12-ДО-1224-01 от 25.04.2014 г. за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Екомекс Консулт" ЕООД

Решение № 12-ДО-1225-01 от 29.07.2014 г. за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на  "Кронос Метал" ЕООД

Решение № 12-ДО-1228-01 от 15.01.2014 г. за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Метал Комерс Стил" ЕООД  

 Решение №12-ДО-1230-01 от 25.08.2014 г. за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД

Решение №12-ДО-1256-01 от 22.08.2014 г.  за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Екологика България

Решение №12-ДО-1257-00 от 12.06.2014 г. за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Бул Еко 2010" ЕООД 

Решение №12-ДО-1267-01 от 19.06.2014 г. за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Феникс Метал" ЕООД 

Решение №12-ДО-1274-01 от 30.06.2014 г. за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Метком Йотови" ЕООД  

Решение №12-ДО-1288-01 от 15.07.2014 г. за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Еврокар Булгария" ЕООД 

Решение №12-ДО-1284-01 от 03.09.2014 г. за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на  ЕТ "Георги Богданов-Боги "

Решение №12-ДО-1299-00 от 15.01.2014 г. на "Як Метал" ЕООД

Решение №12-ДО-1306-01 от 14.08.2014 г. за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Никомерс 2" ООД

Решение №12-ДО-1309-00 от 25.04.2014 г. на "Боди Колор"ООД

Решение №12-ДО-1310-01 от 20.05.2014 г.  за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Метамекс 09" ЕООД

Решение №12-ДО-1312-00 от 10.02.2014 г. на "Ледник" ООД 

Решение №12-ДО-1313-00 от 24.01.2014 г. на "Алма-Д" ЕООД

Решение №12-ДО-1314-00 от 24.09.2014 г. на "Катер 2004" ЕООД

Решение №12-ДО-1316-00 от 12.05.2014 г. на "Валпет Консулт" ЕООД

Решение №12-ДО-1323-00 от 12.02.2014 г. на ЕТ"Тема-Борислав Янакиев" 

Решение №12-ДО-1329-02 от 19.05.2014 г.за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Людон Транс" ЕООД

Решение №12-ДО-1332-00 от 24.01.2014 г. на "Омникар-БГ" ЕООД 

Решение №12-ДО-1333-00 от 14.05.2014 г. на "Надин Металс Трейд " ЕООД

Решение №12-ДО-1334-00 от 11.03.2014 г. за отказ издаване на разрешение на  "Интернешънъл импорт-експорт деа експрес" ЕООД

Решение №12-ДО-1339-00 от 24.01.2014 г. на "Медицински Институт-МВР"

Решение №12-ДО-1340-00 от 02.09.2014 г. на "Диагностично-Консултативен Център ХХ-София" ЕООД

Решение №12-ДО-1341-00 от 18.02.2014 г. на "Лони 99" ЕООД

Решение №12-ДО-1343-00 от 15.01.2014 г. на "Раалус" ООД
Решение №12-ДО-1346-00 от 14.02.2014 г. на "Тинс Трейд 2000" ЕООД

Решение №12-ДО-1347-00 от 02.10.2014 г. на "Екомет 2014" ЕООД 

Решение №12-ДО-1351-00 от 26.03.2014 г. на "Верила Лубрикантс" АД

Решение №12-ДО-1351-01 от 14.10.2014 г. за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Верила Лубрикантс " АД 

Решение №12-ДО-1352-00 от 09.04.2014 г. на "Сервизен Център за Метали" АД 

Решение №12-ДО-1353-00 от 19.05.2014 г. на "Тонер Съпорт" ООД

Решение №12-ДО-1355-00 от 19.05.2014 г. на "Хидлон" ЕООД 

Решение №12-ДО-1356-00 от 14.05.2014 г. на "Мегакар Експерт" ЕООД

Решение №12-ДО-1358-00 от 13.06.2014 г. на "Екометал Инжинеринг" ЕООД

Решение №12-ДО-1359-00 от 25.08.2014 г. за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности с отпадъци на "Комуналкомерс Костинброд" ЕООД 

Решение №12-ДО-1360-00 от 25.08.2014 г. на "Метал Трейдър" ЕООД 

Решение №12-ДО-1363-00 от 01.08.2014 г. на "Технолоджиеко Ресайклинг" ЕООД

Решение №12-ДО-1364-00 от 13.08.2014 г. на "Кеслер Ауто" ООД

Решение №12-ДО-1365-00 от 07.11.2014 г. на "Диагностично-Консултативен Център VII - София" ЕООД

Решение №12-ДО-1367-00 от 26.09.2014 г. на "Ауто Партс Трейд" ЕООД 

Решение №12-ДО-1370-00 от 17.10.2014 г. на "Зерон Т" ЕООД 

Решение №12-ДО-1372-00 от 06.11.2014 г. на "Кинпет 89" ЕООД

Решение №12-ДО-1374-00 от 04.12.2014 г. на "Холсим кариерни материали" АД

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София