background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Регистрационен документ №12-РД-786-01 от 16.07.2013 г. на" Чистота Балкани" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-794-01 от 05.06.2013 г. на "А.С.А. България" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-795-01 от 30.07.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Чистота Искър" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-795-02 от 06.12.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Чистота Искър" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-797-01 от 27.09.2013 г. за изменение и/или допълнение на "Екорек" ООД

Регистрационен документ№12-РД-801-01 от 10.06.2013 г. за изменение и/или допълнение на "БКС Христо Нанев" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-805-02 от 04.01.2013 г. на "Полихим-СС" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-805-03 от 09.07.2013 г. за изменение и/или допълнение на "Полихим-СС"ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-807-01 от 12.11.2013 гза изменение и/или допълнение на "Т.О.М.Инжинеринг" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-812-01 от 14.06.2013 г. за изменение и/или допълнение на "Мегапорт" ООД

Регистрационен документ №12-РД-814-02 от 04.01.2013 г. на "Булгария Автомобилни Продукти" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-825-01 от 31.07.2013 гза изменение и/или допълнение на "Бойчинов 2004" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-827-01 от 30.12.2013 г за изменение и/или допълнение на "Кронос Метал" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-832-01 от 16.07.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Ювал 2007" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-834-02 от 01.02.2013 г. за изменение и/или допълнение на "Унитрейд Еко" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-834-03 от 05.02.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Унитрейд Еко" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-836-02 от 04.01.2013 г. на " Монбат Рисайклинг " ЕАД

Регистрационен документ №12-РД-836-03 от 11.10.2013 гза изменение и/или допълнение на "Монбат Рисайклинг" ЕАД

Регистрационен документ №12-РД-839-01 от 05.03.2013 г..за изменение и/или допълнение на "Колеко Норд" ЕООД

Регистрационен документ№12-РД-837-02 от 27.02.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Интер-Феликс-09" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-841-01 от 30.05.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Екомакс България" ООД

Регистрационен документ №12-РД-843-01 от 12.06.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Хард Грей Металс" ЕООД

Регистрационен документ  №12-РД-846-01 от  05.06.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Песта Оил" ООД

Регистрационен документ №12-РД-851-01 от 05.11.2012 г.за изменение и/или допълнение на "Франком" АД

Регистрационен документ №12-РД-872-01 от 12.06.2013 г. за изменение и/или допълнение на "Екома" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-876-01 от 30.05.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Ягуар 02" ЕООД

Регистрационен документ  №12-РД-878-01 от 11.01.2013 г. на "Л-Транс-С" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-884-01 от 18.02.2013 г. за изменение и/или допълнение на "Данексо Рисайклинг" ООД

Регистрационен документ №12-РД-892-01 от 09.07.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Екоресайклинг" ООД

Регистрационен документ №12-РД-895-01 от 21.11.2013 г. за изменение и/или допълнение на "Бал Бок Инжинеринг" АД

Регистрационен документ №12-РД-896-00 от 03.01.2013 г. на "Екобултранс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-897-00 от 03.01.2013 г. на "Хубано" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-898-00 от 04.01.2013 г. на "Лидл България ЕООД ЕНД КО КД"

Регистрационен документ №12-РД-899-00 от 07.01.2013 г. на "Озон-Т" ООД

Регистрационен документ №12-РД-900-00 от 07.01.2013 г. на "Веда Метал" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-900-01 от 19.07.2013 г. за изменение и/или допълнение на "Веда Метал" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-901-00 от 11.01.2013 г. на "Качо-67" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-902-00 от 14.01.2013 г. на "Алфа Колект" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-902-01 от 22.02.2013 г.а поправка на фактическа грешка на Решение № 12-РД-902-00 от 14.01.2013 г. на Алфа Колект ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-902-02 от 03.09.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Алфа Колект" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-903-00 от 14.01.2013 г. за поправка на фактическа грешка на Решение № 12-РД-903-00 от 14.01.2013 г. на "Метал Екип" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-903-01 от 22.02.2013 г. за поправка на фактическа грешка на Решение № 12-РД-903-00 от 14.01.2013 г. на "Метал Екип" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-903-02 от 03.09.2013 г. за изменение и/или допълнение на "Метал Екип" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-904-01 от 22.02.2013 г. за поправка на фактическа грешка на "Алфа Рекс "ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-904-02 от 03.09.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Алфа Рекс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-905-00 от 15.01.2013 г. на "Екобултранс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-906-00 от 14.01.2013 г. на "Екотранс груп 11" 

Регистрационен документ №12-РД-907-00 от 15.01.2013 г. на "Оптоком ЕООД

Регистрационен документ  №12-РД-907-01 от 28.06.2013 г. за изменение и/или допълнение на "Оптоком" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-908-00 от 15.01.2013 г. "С.Каяли Трейдинг" ООД

Регистрационен документ №12-РД-909-00 от 16.01.2013 г. на "Нике 3" ООД

Регистрационен документ №12-РД-910-00 от 14.01.2013 г. на "Нореком Р" ООД

Регистрационен документ №12-РД-911 от 16.01.2013 г. на "ЕКВ-Транс ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-912 от 17.01.2013 г.на " Рубитерм ' ООД

Регистрационен документ №12-РД-913 от 17.01.2013 г.  на " Лидл България ЕООД ЕНД КО" КД

Регистрационен документ №12-РД-914-00 от 17.01.2013 г.на " Биркен" ООД

Регистрационен документ №12-РД-915-00 от 17.01.2013 г.  на "TEMP KOREKT" EOOD

Регистрационен документ №12-РД-916-00 от 17.01.2013 г.  на "Метком Йотови" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-917-00 от 18.01.2013 г. на "Надин Груп" АД

Регистрационен документ №12-РД-918-01 от 18.01.2013 г. за изменение и/или допълнение на " Елбимекс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-918-00 от 12.06.2013 г. на "Елбимекс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-919-00 от 18.01.2013 г. на "Симекс-АС "ООД

Регистрационен документ №12-РД-920-00 от 21.01.2013 г. на "Дитокс Систем" ООД

Регистрационен документ №12-РД-920-01 от 23.05.2013 г. за изменение и/или допълнение на "Дитокс Систем" ООД

Регистрационен документ №12-РД-921-00 от 17.01.2013 г.  на "Виктория Транс-2007" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-922-00 от 21.01.2013 г. на  "Етропласт" ООД

Регистрационен документ №12-РД-922-01 от 27.09.2013 гза изменение и/или допълнение на 'Етропласт" ООД

Регистрационен документ №12-РД-923-00 от 22.01.2013 г. на "Екоресурс БГ" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-924-00 от 22.01.2013 г. на " РТК " ООД

Регистрационен документ №12-РД-925-00 от 22.01.2013 г. на "Надин Груп" АД

Регистрационен документ №12-РД-926-00 от 21.01.2013 г. на  "Ековалент"  ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-926-01 от 30.05.2013 гза изменение и/или допълнение на "Ековалент" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-927-00 от 24.01.2013 г. на "Кемстийл" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-928-00 от 30.01.2013 г.на "Метарекс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-928-01 от 18.02.2013 г. на "Метарекс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-929-00 от 04.02.2013 г. на "ЕТ Стил Трейд-Петър Ганчев"

Регистрационен документ №12-РД-930-00 от 28.01.2013 г. на "Евро Импекс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-930-01 от 06.12.2013 гза изменение и/или допълнение на "Евро Импекс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-931-00 от 01.02.2013 г.на " Алекар" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-932-00 от 04.02.2013 г.на  "Волф 2009" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-933-00 от 25.02.2013 г.на "НАВОЛИ" ООД

Регистрационен документ №12-РД-934-00 от 05.02.2013 г.на  "Омикс" EOOD

Регистрационен документ №12-РД-935-00 от 05.02.2013 г.на "Бени Билдинг" АД

Регистрационен документ №12-РД-936-00 от 06.02.2013 г.на " Макс Трейд Спед " ООД

Регистрационен документ №12-РД-937-00 от 28.01.2013 г.на "Феникс Грийн" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-938-00 от 06.02.2013 г.на "Грийн Сървиз" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-939-00 от 06.02.2013 г.на "Зауба" АД

Регистрационен документ №12-РД-940-00 от 08.02.2013 г.на " Екомекс Консулт " ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-941-00 от 07.02.2013 г.на " Гопет Транс " ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-943-00 от 12.02.2013 г.на " Никсметал-Груп " ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-944-00 от 14.02.2013 г.на " Тайс Еко-Метали " ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-945-00 от 15.02.2013 г.на " Сплавкомерс " АД

Регистрационен документ №12-РД-946-00 от 19.02.2013 г.на "Трейдциклинг " ООД

Регистрационен документ №12-РД-947-00 от 19.02.2013 г.на " Метал-Инвест-София"  ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-948-00 от 19.02.2013 г.на " Норд-Метали " ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-949-00 от 19.02.2013 г.на "Тонер Съпорт" ООД

Регистрационен документ №12-РД-950-00 от 19.02.2013 г. на "Ел Зет Варна" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-951-00 от 19.02.2013 г. на "Феникс Суровини "ООД

Регистрационен документ №12-РД-952-00 от 19.02.2013 г. на "Мавел Прим " ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-953-00 от 19.01.2013 г.на " Инвестрециклинг "ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-954-00 от 27.02.2013 г.на "Норд Фероиндъстри" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-955-00 от 19.02.2013 г. на "Норд Униконсулт" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-956-00 от 20.02.2013 г. на " ЕкоРесайклинг "ООД

Регистрационен документ №12-РД-957-00 от 14.02.2013 г. на " Сомедина 7 " ООД

Регистрационен документ №12-РД-958-00 от 14.02.2013 г. на "Надин-Н" ЕАД

Регистрационен документ №12-РД-960-00 от 20.02.2013 г. на "Нисси-2010" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-961-00 от 20.02.2013 г. на "Екостийл" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-962-00 от 20.02.2013 г.на " Аутоскрап 2010" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-963-00 от 20.02.2013 г. на " Елфест" EOOD

Регистрационен документ №12-РД-963-01 от 18.07.2013 гза изменение и/или допълнение на  " Елфест "ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-964-00 от 20.02.2013 г. на "Велтрон" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-964-01 от 27.09.2013 гза изменение и/или допълнение на  "Велтрон" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-965-00 от 20.02.2013 г.на " Ровотел Стийл " ООД

Регистрационен документ №12-РД-965-01 от 25.06.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Ровотел Стийл" ООД

Регистрационен документ №12-РД-966-00 от 20.02.2013 г.на "ЕТ Георги Богданов-Боги"

Регистрационен документ №12-РД-966-01 от 09.09.2013 г.за изменение и/или допълнение на "ЕТ Георги Богданов-Боги"

Регистрационен документ №12-РД-967-00 от 20.02.2013 г.на "Екогрийн София" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-968-00 от 25.03.2013 г. на "Хидрострой София" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-969-00 от 20.02.2013 г. на "Еко Ресурс-П" ООД

Регистрационен документ №12-РД-970-00 от 26.02.2013 г.на " Екохармония " ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-971-00 от 20.02.2013 г. на "Прогрестрейд" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-972-00 от 25.03.2013 г. на "Универсметал" ООД

Регистрационен документ №12-РД-973-00 от 20.02.2013 г. на "Ранг 2000" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-974-00 от 20.02.2013 г. на "Нави Трейд" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-974-01 от 30.05.2013 г. на "Нави Трейд" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-975-00 от 26.02.2013 г. на "Попикомерс" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-976-00 от 26.02.2013 г. на ЕТ"Даяна-Иван Пенков"

Регистрационен документ №12-РД-977-00 от 25.03.2013 г. на "Метал Комерс Стил" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-978-00 от 27.02.2013 г. на "БКС Запад" АД

Регистрационен документ №12-РД-978-01 от 28.09.2013 г. на "БКС Запад" АД

Регистрационен документ №12-РД-979-00 от 27.02.2013 г.  на "БКС Запад "АД

Регистрационен документ №12-РД-980-00 от 27.02.2013 г. на "Курило Метал" АД

Регистрационен документ №12-РД-981-00 от 27.02.2013 г. на "БКС-Запад 2" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-982-00 от 27.02.2013 г. БКС Запад 2 ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-983-00 от 27.02.2013 г. на "Ровотел ФМ Пропърти" АД

Регистрационен документ №12-РД-984-00 от 25.02.2013 г. на "Нике 3" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-985-00 от 25.02.2013 г. на "Попикомерс" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-986-00 от 25.02.2013 г. на "Статус-Н" ООД

Регистрационен документ №12-РД-987-00 от 27.02.2013 г. на "ЕЛ ВИ ПИ ОЙЛ" ООД

Регистрационен документ №12-РД-988-00 от 25.02.2013 г. на "ЕКВ-Транс" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-989-00 от 25.03.2013 г.на "Евро Инпекс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-989-01 от 27.11.2013 г.за изменение и/или допълнение на " Евро Импекс" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-990-00 от 28.02.2013 г. на "Торимекс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-991-00 от 02.04.2013 г. на "Наволи" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-992-00 от 24.04.2013 г. на "Унитрейд 2002" ООД

Регистрационен документ №12-РД-993-00 от 04.03.2013 г. на "Данрейтрейд" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-995-00 от 04.03.2013 г. на "Еко Био Енерджи" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-996-00 от 05.03.2013 г. на "Транс Вадети" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-997-00 от 05.03.2013 г. на "Дием-56" ООД

Регистрационен документ №12-РД-998-00 от 12.13.2013 г. на "Трансмед-А" ООД

Регистрационен документ №12-РД-999-00 от 06.03.2013 г. на "Еко Био Енерджи" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1000-00 от 06.03.2013 г.на "Ретек" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-1001-00 от 03.04.2013 г.на "Хоуп Трейдинг" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1002-00 от 13.03.2013г. на ЕТ "Еми-2013-Емилия Андреева"

Регистрационен документ №12-РД-1003-00 от 13.03.2013г. на "Юнимастърс Ес Си Ес" ЕООД

Решение №12-РД-1003-0 от 09.07.2013гза изменение и/или допълнение на "Юнимастърс Лоджистик Ес Си Ес" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1004-00 от 14.03.2013г. на "Икар Проджект" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1005-00 от 14.03.2013г. на  "Боев МЗС" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1006-00 от 14.03.2013г. на "Общинско Предприятие-Сливница"

Регистрационен документ №12-РД-1007-00 от 14.03.2013г. на  "Еко Ресайкъл" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1009-00 от 20.03.2013г.на  "Мегапорт" -клон София

Решение №12-РД-1009-01 от 12.06.2013гза изменение и/или допълнение на "Мегапорт" ООД-гр.Варна "Мегапорт" -клон София

Регистрационен документ №12-РД-1010-00 от 20.03.2013г. на "Трак-Топ-Рецикъл" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1011-00 от 25.03.2013г. на "Тинс Трейд 2000" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1012-00 от 25.03.2013г. на "Екобулсорт" ЕАД

Регистрационен документ №12-РД-1013-00 от 25.03.2013 г.на "Екобулсорт" ЕАД

Регистрационен документ№12-РД-1013-01 от 27.11.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Екобулсорт" ЕАД

Регистрационен документ №12-РД-1014-00 от 26.03.2013 г.на  ET "Боби Борисов Стоянов"

Регистрационен документ №12-РД-1015-00 от 26.03.2013 г.на "Полиграфснаб" АД 

Регистрационен документ №12-РД-1016-00 от 26.03.2013 г. на "Металвест" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1017-00 от 27.03.2013 г. на "Литекспорт" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1018-00 от 27.03.2013 г. на  "Норд Холдинг" АД

Регистрационен документ №12-РД-1019-00 от 27.03.2013 г. на "Грийн Сървиз" ЕООД

Регистрационен документ  №12-РД-1019-01 от 18.07.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Грийн Сървиз" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1020-00 от 27.01.2013 г. на ЕТ "Георги Богданов-Боги"

Регистрационен документ №12-РД-1020-01 от 09.07.2013 г.за прекратяване на дейност на регистрационен документ за извършване на дейност с отпадъци  на ЕТ "Георги Богданов-Боги"

Регистрационен документ №12-РД-1021-00 от 27.03.2013 г. на " Екологика България" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1022-00 от 28.03.2013 г. на "Евро Импекс Бургас" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1023-00 от 25.03.2013 г. на  "Виплас" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1024-00 от 02.04.2013 г. на "Бел Трейд София" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1025-00 от 03.04.2013 г. на "Ломикс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1026-00 от 03.04.2013 г. на "Автомагистрали" ЕАД

Регистрационен документ №12-РД-1026-01 от 26.06.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Автомагистрали" ЕАД

Регистрационен документ №12-РД-1027-00 от 03.04.2013 г.на "Майора" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1028-00 от 04.04.2013 г.на  "Геотрейдинг" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1028-01 от 16.07.2013 гза изменение и/или допълнение на "Геотрейдинг" АД

Регистрационен документ №12-РД-1029-00 от 04.04.2013 г. на "Пецитрейд" ЕООД

Регистрационен документ № 12-РД-1030-01 от 13.12.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Пецитрейд" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1031-00 от 04.04.2013 г. на "Гло Бал Строй" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1032-00 от 04.04.2013 г. на  "Вит Трейд" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1033-00 от 09.04.2013 г. на "Нова-Универсал 1" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1034-00 от 09.04.2013 г. на "Нова-Универсал 1" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1035-00 от 10.04.2013 г.  на ET "Мариан-Кирил Стоянов"

Регистрационен документ №12-РД-1036-00 от 16.04.2013 г. на "Металенерджи" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1037-00 от 18.04.2013 г. на  "Джей Кей Импорт Експорт" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1038-00 от 18.04.2013 г. на "Прайм Енерджи" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1039-00 от 18.04.2013 г. на "Боди Колор" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1040-00 от 25.04.2013 г. на  "Полиграфснаб" АД

Регистрационен документ №12-РД-1041-00 от 26.04.2013 г. на "Алвер Строй СМ" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1042-00 от 24.04.2013 г. на "Крамар Транс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1043-00 от 30.04.2013 г. на "Гипс" АД

Регистрационен документ №12-РД-1044-00 от 30.04.2013 г. на "ЮС Маркет" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1044-01 от 07.06.2013 гза прекратяване на дейност на регистрационен документ за извършване на дейност с отпадъци  на  "ЮС Маркет" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1045-00 от 07.05.2013 г. на  "ГиВ" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1046-00 от 23.05.2013 г. на "Карго Транс 22" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1048-00 от 30.05.2013 г. на  "Никол-007" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1049-00 от 15.05.2013 г. на "Тонер Дайрект България" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1050-00 от 16.05.2013 г. на  "Ай Ти Ви Консулт" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1051-01 от 30.05.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Ай Ви Ти Консулт" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1051-02 от 26.09.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Ай Ви Ти Консулт" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1052-00 от 16.05.2013 г. на "Диана РГ" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1053-00 от 16.05.2013 г. на "Феникс Елит" ЕАД

Регистрационен документ №12-РД-1054-00 от 16.05.2013 г. на "Феникс Метал 81" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1055-00 от 17.05.2013 г. на "Рилтрейд" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1056-00 от 23.05.2013 г. на "ЮС Маркет" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1057-00 от 30.05.2013 г. на "Сис Индустрийс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1058-00 от 30.05.2013 г. на "Фонеком Комерс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1059-00 от 05.06.2013 г. на  "Кроу-Транс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1059-01 от 13.11.2013 гза изменение и/или допълнение на "Кроу-Транс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1060-00 от 04.06.2013 г. на "Диана РГ"  ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1061-00 от 04.06.2013 г. на  "ЕТ Диана РГ-Димитрова Ситарска"

Регистрационен документ №12-РД-1063-00 от 25.09.2014 г. на "Трейд Форс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1064-00 от 25.06.2013 г. на "Eкомаркет" EOOD

Регистрационен документ №12-РД-1065-00 от 25.06.2013 г. на "Еко Ресайлинг" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1066-00 от 25.06.2013 г. на "Транс Ойл Груп" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1067-00 от 27.06.2013 г. на Делкроа България ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1067-01 от 30.07.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Делкроа България" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1067-02 от 09.09.2013 г.за поправка на фактическа грешка на Решение № 12-РД-1067-01 от 30.07.2013 г. "Делкроа България" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1068-00 от 26.06.2013 г. на "Стройпласт 2012" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1069-00 от 26.06.2013 г. на "Цветметал 2011" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1070-00 от 04.07.2013 г.на  "Екометал Инженеринг" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1071-00 от 28.06.2013 г. на "Евроимпекс-Благоевград" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1072-00 от 28.06.2013 г. на "Транскордия" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1073-00 от 28.06.2013 г.на "Балкан Трейд Експорт" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1074-00 т 09.07.2013 г.  на "Еко Милениум" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1075-00 т 09.07.2013 г.  на "Мюлвег" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1076-00 т 18.07.2013 г.  на "Як Метал" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1077-00 т 09.07.2013 г.  на "Лима-1" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1078-00 т 04.07.2013 г.  на "Транскар груп" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1079-00 т 09.07.2013 г. на "Тексайд България" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1080-00 от 09.07.2013 г.на "Алфасет" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1081-00 от 10.07.2013 г.на "Софийска вода" АД

Регистрационен документ №12-РД-1082-00 от 15.07.2013 г.на "Краш-ММ" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1083-00 от 12.07.2013 г. на "Огняново К" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1084-00 от 15.07.2013 г.на "Донкин" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1085-00 от 15.07.2013 г.на " Метал Плевен" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1085-01 от 20.11.2013 г.за изменение и/или допълнение на "Метал Плевен" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1086-00 от 18.07.2013 г.на "Виптрон" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1087-00 от 19.07.2013 г.на "Дамянов Сървиз" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1088-00 от 24.07.2013 г.на "Краш-ММ" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1089-00 от 30.07.2013 г.на "Бигла Агро Груп" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1090-00 от 30.07.2013 г.на "А Енд Жи Транс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1092-00 от 24.09.2013 г. на "Коради-07" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1093-00 от 19.08.2013 г.на "Румениге-2006" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1094-00 от 31.07.2013 г. на "Евротранспорт 2000" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1095-00 от 29.07.2013 г. на "Скиптър" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1097-00 от 09.08.2013 г. на "Феро Метал Комерс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1098-00 от 30.12.2013 г. на "Нас Метал" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1099-00 от 03.09.2013 г.на "Ледник" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1100-00 от 04.09.2013 г.на "Тара 89" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1101-00 от 21.10.2013 г.на "Нова Инвест" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1102-00 от 27.09.2013 г.на "Кокел България" ЕАД

Регистрационен документ №12-РД-1103-00 от 25.09.2013 г.на "Бул Еко Микс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1104-00 от 25.09.2013 г.на "Евро Импекс -Монтана" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1105-00 от 25.09.2013 г.на "Бъци" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1106-00 от 20.09.2013 г. на "Интер Заубер" СР ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1107-00 от 24.09.2013 г.на  "Редсанн" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1108-00 от 24.09.2013 г.на "Ел Бат" АД 

Регистрационен документ №12-РД-1108-01 от 06.11.2013 гза изменение и/или допълнение на "Ел Бат" АД

Регистрационен документ №12-РД-1109-00 от 25.09.2013 г.на "Прес 2005" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1110-00 от 25.09.2013 г.на "Ретек" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1111-00 от 24.09.2013 г.на "Геотехмин" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1112-00 от 24.09.2013 г. на "Нова Книжна Фабрика" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1113-00 от 20.09.2013 г.на  "Голд Емпаер" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1114-00 от 25.09.2013 г. на "Трейс-София" АД

Регистрационен документ №12-РД-1115-00 от 24.09.2013 г.на "Валф-95" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1116-00 от 24.09.2013 г.на "Валкар М" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1117-00 от 24.09.2013 г.на "Медбул" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1118-00 от 26.09.2013 г.на "Ен Трейд 01" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1119-00 от 26.09.2013 г.на "Колектресурс" АД

Регистрационен документ №12-РД-1120-00 от 27.09.2013 г.на "Людон Транс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1121-00 от 27.09.2013 г.на "Екосейв" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1122-00 от 04.11.2013 г.на "Тристан 02" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1123-00 от 30.10.2013 г.на  "Еко Траш" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1124-00 от 06.11.2013 г.на "Инд Екс Трейд" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1125-00 от 04.11.2013 г.на "Спектроник" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1126-00 от 13.12.2013 г.на "Руа Спед" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1127-00 от 21.11.2013 г.на "Еко Метал Трейд" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1128-00 от 30.10.2013 г.на "Тара 89" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1129-00 от 27.11.2013 г.на "Мемо Лог" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1130-00 от 06.12.2013 г. на "Топлофикация София" ЕАД,ТР "София-Изток"

Регистрационен документ №12-РД-1131-00 от 13.12.2013 г. на ЕТ "Алекс-ЦЦ2 Станимир Павлов"

Регистрационен документ №12-РД-1134-00 от 30.12.2013 г.на "Кронос Метал" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1136-00 от 12.12.2013 г.на  "Вадиас" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1137-00 от 22.10.2013 г.на "Аква Груп-В" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1138-00 от 24.10.2013 г. на "Тера Ком 2007" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1140-00 от 13.12.2013 г. на "СК-13 Трансстрой" АД

Регистрационен документ №12-РД-1141-00 от 08.11.2013 г. на "Титан Сървис" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1142-00 от 27.11.2013 г.на "Макс Рисайклинг" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1143-00 от 26.11.2013 г.на "Ростер" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1144-00 от 27.11.2013 г. на "Санитекс Пейпър Продуктс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1145-00 от 15.11.2013 г.на " Глобъл Ресайклинг" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1146-00 от 14.11.2013 г.на "Ирон-СК" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1147-00 от 13.12.2013 г.на "М-Метал-2013" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1150-00 от 13.12.2013 г.на "Металвалиъс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1151-00 от 18.12.2013 г.на "Еурозак" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1152-00 от 29.11.2013 г. на "Гарантстрой Комплект" АД

Регистрационен документ №12-РД-1153-00 от 10.12.2013 г. на "ГБС-Инфраструктурно Строителство" АД

Регистрационен документ №12-РД-1154-00 от 13.12.2013 г.на "М-Метал-2013" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1155-00 от 13.12.2013 г.на "Монбат Рисайклинг" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1158-00 от 13.12.2013 г.на "Игги Груп" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1159-00 от 13.12.2013 г. на "Талекс Метал" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1160-00 от 13.12.2013 г.на  "Игги Груп" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1161-00 от 18.12.2013 г. на  "Хидрострой" АД

Регистрационен документ №12-РД-1163-00 от 18.12.2013г.на "Ривас Сити Кампани" ЕООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София