background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Регистрационен документ №12-РД-786-00 от 18.10.2012 г. на "Чистота Балкани" ООД

Регистрационен документ №12-РД-787-00 от 18.10.2012 г. на "Транс-Пал 05" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-788-00 от 18.10.2012 г. на "ИСА 2000" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-789-00 от 18.10.2012 г. на "Трейд Груп Холд" АД

Регистрационен документ №12-РД-790-00 от 17.09.2012 г. на "Феникс Трейд 2012" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-791-00 от 19.10.2012 г. на ЕТ "Божур-Ани Божурова"

Регистрационен документ №12-РД-792-00 от 19.10.2012 г. на "Евроледър" ЕАД 

Регистрационен документ №12-РД-793-00 от 11.10.2012 г. на "Даркомет" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-794-00 от 19.10.2012 г. на "А.С.А. България" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-795-00 от 22.10.2012 г.на "Чистота- Искър"ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-796-00 от 22.10.2012 г. на ЕТ "Тони-2000 Стоян Михайлов" 

Регистрационен документ №12-РД-797-00 от 22.10.2012 г. на "Екорек"ООД

Регистрационен документ №12-РД-798-00 от 22.10.2012 г. на "Анкол" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-800-00 от 23.10.2012 г. на "Касто 2000" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-801-00 от 22.10.2012 г. на "БКС Христо Нанев" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-802-00 от 26.10.2012 г. на "Риалити Трейд" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-803-00 от 29.10.2012 г. на "Искър 2000 " ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-804-00 от 29.10.2012 г. на "Лопаган" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-805-01 от 01.11.2012 г. извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-805-00 на "Полихим-СС" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-806-00 от 31.10.2012 г. на "Алара 2000" ООД

Регистрационен документ №12-РД-807-00 от 31.10.2012 г. на "Т.О.М. Инжинеринг"ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-808-00 от 01.11.2012 г. на "Рексим" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-809-01 от 01.11.2012 г.  за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-16-00/26.09.2012 г. на "Златна Панега Бетон" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-810-01 от 05.11.2012 г.за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-17-00/27.09.2012 г. на "Златна Панега Бетон "ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-811-01 от 01.11.2012 г. за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-12-00/21.09.2012 г. на "Вадиас Трейд" ООД

Регистрационен документ №12-РД-812-00 от 06.11.2012 г. на "Мегапорт" ООД

Регистрационен документ №12-РД-813-01 от 07.11.2012 г. за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-02-00/30.08.2012 г. на "Таурус Транс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-814-01 от 07.11.2012 г. за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-03-00/04.09.2012 г. на "Булвария Автомобилни продукти" ЕООД  

Регистрационен документ №12-РД-815-01 от 07.11.2012 г. за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-04-00/04.09.2012 г. на "Евро Инвестмант Консул" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-816-01 от 07.11.2012 г.за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-05-00/04.09.2012 г. на "Любимка" ООД

Регистрационен документ №12-РД-818-01 от 07.11.2012 г. за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-07-00/13.09.2012 г. на "Ема Ресайклинг" ООД

Регистрационен документ №12-РД-819-01 от 07.11.2012 г.за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-08-00/13.09.2012 г. на "Автотим "ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-820-01 от 07.11.2012 г. за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-09-00/14.09.2012 г. на "Булмет" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-821-01 от 07.11.2012 г.за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-10-00/14.09.2012 г. на ЕТ "Гани 89 Пенка Младенова" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-822-01 от 07.11.2012 г. за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-11-00/10.09.2012 г. на "Пътища и съоражения" ЕАД

Регистрационен документ №12-РД-823-01 от 07.11.2012 г. за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-14-00/21.09.2012 г. на "Сорт Арт" ООД

Регистрационен документ №12-РД-824-00 от 05.11.2012 г. на "Т.Д.И. 2005" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-825-00 от 05.11.2012 г. на "Бойчинов 2004" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-827-00 от 05.11.2012 г. на "Кронос Метал "ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-828-00 от 06.11.2012 г. на "Аквилия" ООД

Регистрационен документ №12-РД-829-00 от 08.11.2012 г. на "Унитрейд-БГ" ООД

Регистрационен документ №12-РД-830-01 от 07.11.2012 г.за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-15-00/29.09.2012 г. на "Барит Майнинг"ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-831-01  от 07.11.2012 г. на "Екорепласт" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-832-00 от 09.11.2012 г. на "Ювал 2007" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-833-01 от 07.11.2012 г.за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-19-00/28.09.2012 г. на "Рефран" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-834-01 от 07.11.2012 г.за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-06-00/13.08.2012 г. на "Унитрейд Еко" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-835-01 от 07.11.2012 г. за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-20-00/01.10.2012 г. на ET "Диана РГ Димитър Ситарски"

Регистрационен документ №12-РД-836-01 от 07.11.2012 гза извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-21-00/01.10.2012 г. на "Монбат Рисайклинг "ЕАД

Регистрационен документ №12-РД-837-01 от 07.11.2012 г.за извършване на поправка на фактическа грешка към Решение №12-РД-22-00/01.10.2012 г.на "Интер Фелис" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-839-00 от 14.11.2012 г. на "Колеко Норд" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-840-00 от 16.11.2012 г. на "Ювал 09" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-841-00 от 15.11.2012 г. на "Екомакс България" ООД

Регистрационен документ №12-РД-842-00 от 21.11.2012 г. на "Гопет Транс" ЕООД

Регистрационен документ  №12-РД-843-00 от 21.11.2012 г. на "Хард Грей Металс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-844-00 от 21.11.2012 г. на "Евро Инпекс " ООД

Регистрационен документ №12-РД-845-00 от 22.11.2012 г. на "Еврорали" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-846-00 от 19.11.2012 г. на "Песта Оил" ООД

Регистрационен документ №12-РД-847-00 от 23.11.2012 г. на "Комунал Инженеринг" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-848-00 от 27.11.2012 г. на "Надин-Транс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-849-00 от 27.11.2012 г. на "Даесеф" АД

Регистрационен документ №12-РД-850-00 от 28.11.2012 г. на "Благиев Инженеринг" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-851-00 от 16.11.2012 г. на " Франком " АД

Регистрационен документ №12-РД-852-00 от 27.11.2012 г. на "Бранков Комерс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-853-00 от 23.11.2012 г. на "Бенимет " ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-854-00 от 30.11.2012 г. на "Гриппа" АД

Регистрационен документ №12-RD-855-00 от 30.11.2012 г. на "Волф" ЕАД

Регистрационен документ №12-РД-856-00 от 30.11.2012 г. на "Национална Електрическа компания" ЕАД

Регистрационен документ  №12-РД-857-00 от 03.12.2012 г. на "Хард Грей Металс" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-858-00 от 30.11.2012 г.на "Бени -Пеипър Индъстри" АД 

Регистрационен документ №12-РД-860-00 от 05.12.2012 г. на "Електроенергиен Системен Оператор " ЕАД

Регистрационен документ №12-РД-861-00 от 05.12.2012 г. на "Сомаш" ООД

Регистрационен документ №12-РД-862-00 от 05.12.2012 г. на "Рейсър Ауто" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-863-00 от 05.12.2012 г. на " Еспейс " ООД

Регистрационен документ №12-РД-864-00 от 05.12.2012 г. на "Ирис 2006"ООД

Регистрационен документ №12-РД-865-00 от 03.12.2012 г. на "Дружество за Търговия и Мениджмънт" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-866-00 от 05.12.2012 г. на "Еспейс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-868-00 от 07.12.2012 г. на "Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда" ТПП

Регистрационен документ №12-РД-869-00 от 11.12.2012 г.на "Ивко 95" ООД

Регистрационен документ №12-РД-870-00 от 11.12.2012 г. на "Кар Импекс БГ" ООД

Регистрационен документ №12-РД-871-00 от 11.12.2012 г. на "КАП Импекс БГ" ООД

Регистрационен документ №12-РД-872-00 от 11.12.2012 г. на "Екома" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-873-00 от 12.12.2012 г. на "Данион" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-874-00 от 12.12.2012 г. на "Да Транс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-875-00 от 27.12.2012 г.на  ET "Боби - Борислав Стоянов"

Регистрационен документ №12-РД-876-00 от 12.12.2012 г. на "Ягуар-02" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-877-00 от 12.12.2012 г. на "Сико Транс" АД

Регистрационен документ №12-РД-878-00 от 12.12.2012 г. на "Л-Транс-С" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-879-01 от 13.12.2012 г. на "Нореком Б" ООД

Регистрационен документ №12-РД-880-00 от 13.12.2012 г. на "Аи Транс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-882-00 от 13.12.2012 г. на "В.Е.К.О Трейд 2000 " ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-883-00 от 17.12.2012 г. на "Темира 0203" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-884-00 от 17.12.2012 г. на "Данекско Рисайклинг" ООД

Регистрационен документ №12-РД-885-00 от 17.12.2012 г. на "ЕТ" Боро-Богомил Дачев"

Регистрационен документ №12-РД-886-00 от 17.12.2012 г. на "Дева Транс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-887-00 от 17.12.2012 г. на "Макметал Холдинг" АД

Регистрационен документ №12-РД-888-00 от 18.12.2012 г. на "Алма-Д" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-889-00 от 19.12.2012 г. на "Шолц България" АД

Регистрационен документ №12-РД-890-00 от 20.12.2012 г. на "Люби-Т.В" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-891-00 от 27.12.2012 г. на "Ал Пи Ем Трейд" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-892-00 от 27.12.2012 г. на "Екоресайклинг" ООД

Регистрационен документ №12-РД-893-00 от 27.12.2012 г. на "БМТ-Консулт" ООД

Регистрационен документ №12-РД-894-00 от 27.12.2012 г. на "Унитрейд-БГ" ООД

Регистрационен документ №12-РД-895-00 от 27.12.2012 г. на "Бал Бок Инжинеринг" АД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София