background
logotype

Регистрационен документ №12-РД-795-03 от 19.05.2015 г.за изменение и/или допълнение на "Чистота Искър" ЕООД

Регистрационен документ№12-РД-841-02 от 19.01.2015 г. за изменение и/или допълнение на "Екомакс България" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-846-02 от 06.01.2015 г.за изменение и/или допълнение на "Песта Оил" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-857-01 от 20.01.2015 гза изменение и/или допълнение на "Хард Грей Металс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-858-01 от 12.02.2015 г за изменение и/или допълнение на "Бени Пейпър Индъстри" АД

Регистрационен документ №12-РД-924-02 от 05.03.2015 г. за изменение и/или допълнение на "РТК" ООД

Регистрационен документ №12-РД-924-03 от 22.06.2015 г.за изменение и/или допълнение на "РТК" ООД

Регистрационен документ №12-РД-928-03 от 13.03.2015 г.за изменение и/или допълнение на "Метарекс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-938-01 от 27.03.2015 г. за изменение и/или допълнение на "Грийн Сървиз" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-943-01 от 06.01.2015 г.за изменение и/или допълнение на "Никсметал-Груп" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-954-02 от 14.03.2015 г.за изменение и/или допълнение на "Норд Феноинастри " ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-995-01 от 09.02.2015 г.за изменение и/или допълнение на "Еко Био Енерджи" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1003-02 от 12.02.2015г.за изменение и/или допълнение на "Юнимастър Лоджистик Ес Си Ес"

Регистрационен документ №12-РД-1035-02 от 26.03.2015 г.за прекратяване действието на регистрационен документ на "ЕТ Мариан- Кирил Стоянов"

Регистрационен документ №12-РД-1073-02 от 30.07.2015 г.за изменение и/или допълнение на "Балкан Трейд Експорт" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1124-02 от 12.02.2015 г. за изменение и/или допълнение на "Инд Екс Трейд" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1133-00 от 02.06.2015 г.на "Братя Христово АВ 2008" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1149-01 от 15.06.2015 г.за изменение и/или допълнение на "Санитекс Пейпър" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1169-02 от 13.03.2015 г. .за изменение и/или допълнение на "Надин Холд" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1173-01 от 12.02.2015 г. за изменение и/или допълнение на "БДЖ-Товарни Превози" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1181-02 от 20.01.2015 гза изменение и/или допълнение на "Фрикус България" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1188-02 от 29.01.2015 гза изменение и/или допълнение на "ЕС ЕР Технолоджик "ООД

Регистрационен документ №12-РД-1188-03 от 15.04.2015 г. за изменение и/или допълнение на "ЕС ЕР Технолоджик "ООД

Регистрационен документ №12-РД-1228-00 от 13.02.2015 г.на "Алхалди" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1232-01 от 24.04.2015 г. за изменение и/или допълнение на "Трейд Салюшънс Груп" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1236-01 от 07.04.2015 г. за изменение и/или допълнение на "Логсам "ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1248-01 от 15.07.2015 г.за изменение и/или допълнение на "ЕКС Къмпани" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1255-01 от 15.07.2015 г. за изменение и/или допълнение на "Юнион Метал" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1257-01 от 15.07.2015 г.за изменение и/или допълнение на "Валемос" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1276-01 от 07.01.2015 г.за поправка на фактическа грешка на "Унимаркет 108" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1297-00 от 07.01.2015 г.на "ВМР" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-1300-01 от 30.07.2015 г.за изменение и/или допълнение на "Ви Кинг Транс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1302-00 от 07.01.2015 г. на "ВКО" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1303-00 от 07.01.2015 г.на "Роел 98" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-1303-01 от 02.06.2015 г.за изменение и/или допълнение на "Роел 98" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1305-00 от 21.04.2015 г.на ET "Божур Ани Божурова"

Регистрационен документ №12-РД-1308-00 от 06.01.2015 г.на "Херко Трейдинг " ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1309-00 от 26.01.2015 г.на "Херко Трейдинг" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1311-00 от 29.01.2015 г.на "MП Металпласт" АД 

Регистрационен документ №12-РД-1312-00 от 06.01.2015 гза отказ на регистрация и издаване на регистрационен документ на "Гилти" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1313-00 от 06.01.2015 г. за прекратяване действието на регистрационен документ на "Дитеекс" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1315-00 от 13.01.2015 г.на "Сити НС" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1316-00 от 07.01.2015 г.на "Медицински институт МВР"

Регистрационен документ №12-РД-1317-00 от 21.01.2015 г.на "Чипита България " АД

Регистрационен документ №12-РД-1318-00 от 20.04.2015 г.за отказ на регистрация и издаване на регистрационен документ на БГ "Еко Проджект" ДЗЗД 

Регистрационен документ №12-РД-1320-00 от 16.01.2015 г.на "Агрин 90" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1321-00 от 19.01.2015 г.на "Денис Гал" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1322-00 от 29.01.2015 г.на ЕТ"Алекс Александров Христов Спасов"

Регистрационен документ №12-РД-1323-00 от 12.02.2015 г.на "ДК Софтрейд " ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1324-00 от 28.01.2015 г.на "ЕС ЕР Технолоджик" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-1324-01 от 14.04.2015 гза изменение и/или допълнение на "ЕС ЕР Технолоджик" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-1324-02 от 23.04.2015 г. за изменение и/или допълнение на "ЕС ЕР Технолоджик" 

Регистрационен документ №12-РД-1325-00 от 03.02.2015 г.на "Маргив БГ" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1326-00 от 06.00.2015 г.на "Еко Комерс 75" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-1327-00 от 17.02.2015 г.на "МК ТРАНС 2010" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1328-00 от 27.03.2015 г. на "Людон Метал Трейд" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1329-00 от 04.03.2015 г. на "Чочо Бум" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1329-01 от 12.06.2015 г.за изменение и/или допълнение на "Чочо Бум" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1331-00 от 27.02.2015 г.на "Геострой" АД

Регистрационен документ №12-РД-1332-00 от 19.06.2015 г.на "Омнифак" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1333-00 от 05.03.2015 г.на "Бенимет" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1334-00 от 27.03.2015 г.за прекратяване действието на регистрационен документ на "Унитрейд 2011" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1335-00 от 27.03.2015 г.на "БКС Христо Нанев" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1336-00 от 24.04.2015 г. на "Тиа Транс" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1337-00 от 04.03.2015 г. на "Беба -69" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1338-00 от 13.03.2015 г.на "Дженерал Индъстри " ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1339-00 от 13.03.2015 г.на "Норд Индъстри" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1340-00 от 13.03.2015 г.на "Транс Билд" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1341-00 от 21.03.2015 г. на "Еко Трейд 2015" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1343-00 от 27.03.2015 г.на "Инвемет България" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1344-00 от 21.03.2015 г.на "Про Плантс" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1346-00 от 31.03.2015 г.на "Самоков Турист" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1347-00 от 31.03.2015 г.на "Д.А.Р.К 2002" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1348-00 от 02.04.2015 г. на "Строй Спед "ЕАД

Регистрационен документ №12-РД-1349-00 от 14.04.2015 г.на "Меджик Стар Даст" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1351-00 от 22.04.2015 г.на "Века Строй" ЕАД 

Регистрационен документ №12-РД-1352-00 от 23.04.2015 г.на "СК" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1353-00 от 29.04.2015 г. на "Ависпал" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1354-00 от 23.04.2015 г.на "Био Транспорт" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1355-00 от 29.04.2015 г.на ET "Булмет - Вахрам Тунуслян"

Регистрационен документ №12-РД-1356-00 от 29.04.2015 г.на "Мони Ем Транс" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1357-00 от 29.04.2015 г.на "Ни-Пак" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-1358-00 от 24.04.2015 г.на "Еко Треид 105" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-1359-00 от 28.04.2015 г.на ЕТ"Медикал Груп-Даниел Милчев" 

Регистрационен документ №12-РД-1360-00 от 04.05.2015 г.на "Иванов и Тодоров" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-1361-00 от 04.05.2015 г.на "Сергей Костадинов 76" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1362-00 от 15.05.2015 г.на  ET "Красимир Колев -Рахат-55"

Регистрационен документ №12-РД-1363-00 от 11.05.2015 г.на "Рондинела" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-1365-00 от 26.05.2015 г.на "Еко Треид БГ" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-1366-00 от 26.05.2015 г. на "АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000"ООД

Регистрационен документ №12-РД-1367-00 от 28.05.2015 г.на "Лидия 2014" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-1368-00 от 09.06.2015 г.на "Гриин Партнарс" АД

Регистрационен документ №12-РД-1369-00 от 03.06.2015 г. на ЕТ "КМ 04-Михаил Павлов"

Регистрационен документ №12-РД-1370-00 от 04.06.2015 г.на "Лоби Кар Транс и Ко" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1371-00 от 15.06.2015 г. на "Ти Ел Си" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1372-00 от 22.06.2015 г. на "Далко Моторс" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-1373-00 от 12.06.2015 г. на "Анрад" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1374-00 от 12.06.2015 г. на "Еуратек Ауто" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1375-00 от 22.06.2015 г.на "Копекс и КО" EOOD

Регистрационен документ №12-РД-1376-00 от 17.08.2015 г.на "Еко Медикал" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1377-00 от 16.06.2015 г. на "Транспаис България" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1378-00 от 16.06.2015 г. на "БКС-Иван Иванов" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1379-00 от 25.06.2015 г. на "Ни-Пак" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1380-00 от 15.07.2015 г. на ET "Косогама Кольо Коцев"

Регистрационен документ №12-РД-1381-00 от 15.07.2015 г. на "Фрекълз " ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1382-00 от 15.07.2015 г. на "Комуналкомерс Костинброд " ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1383-00 от 17.07.2015 г. на "Алексфиш Лоджистик" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1384-00 от 15.07.2015 г. на "Стенли Транс 5" ООД 

Регистрационен документ №12-РД-1385-00 от 15.07.2015 г. на "ВМВ" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1386-00 от 17.08.2015 г. на "Норд Амо" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1388-00 от 15.07.2015 г. на "Нео Инженеринг" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1390-00 от 28.07.2015 г. на "Мармет" ООД

Регистрационен документ №12-РД-1391-00 от 30.07.2015 г.на " Фейском " ООД

Регистрационен документ №12-РД-1392-00 от 12.08.2015 г. на "Рамус Медикал" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1393-00 от 22.07.2015 г. на "Еконик" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1394-00 от 17.07.2015 г.на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1395-00 от 21.07.2015 г.на "Нонвотекс" АД 

Регистрационен документ №12-РД-1396-00 от 17.07.2015 г.на "Главболгарстрой" АД 

Регистрационен документ №12-РД-1397-00 от 24.07.2015 г.на ОП "Столично Предприятие за третиране на отпадъци" 

Регистрационен документ №12-РД-1398-00 от 28.07.2015 г.на "Пан Сървиз" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1399-00 от 03.08.2015 г. на "Хипо-МН" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1400-00 от 12.08.2015 г.на "Интерпласт" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1401-00 от 04.08.2015 г.на "РТД груп" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1402-00 от 03.08.2015 г. на "Иммо Централ" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1403-00 от 30.07.2015 г. на "Екип 6" ЕООД 

Регистрационен документ №12-РД-1404-00 от 13.08.2015 г. на "Ван Брок" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1405-00 от 07.08.2015 г. на "Рали" ЕООД

Регистрационен документ №12-РД-1406-00 от 13.08.2015 г. на ET "Евгош Ваньо Николов" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София