background
logotype

Решение № 12-ДО-1268-03 / 31.07.2020 г.  - "В.Е.К.О ТРЕЙД - 2000" ЕООД

Решение № 12-ДО-1241-01 / 30.01.2020 г.  - "ГЕО-МЕТАЛ ТРЕЙД" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1327-10 / 03.02.2020 г.  - "ГЛОБЪЛ РЕСАЙКЛИНГ" ЕООД 

Решение  № 12-ДО-1327-11 / 12.08.2020 г.  - "ГЛОБЪЛ РЕСАЙКЛИНГ" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1205-02 / 19.11.2020 г.  - "ДАНИОН" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1463-01 / 13.05.2020 г.  - "ДДД-1" ООД

Решение  № 12-ДО-1471-00 / 14.04.2020 г.  - "ЕЙ ВИ ЕКС ЛОГИСТИКС" ООД

Решение  № 12-ДО-1349-03 / 22.01.2020 г.  - "ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1470-00 / 18.02.2020 г.  - "ЕКОЛЕНД СЪРВИЗ" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1221-06 / 02.03.2020 г.  - "ЕКОТРАНС ГРУП 11" ООД

Решение  № 12-ДО-1221-07 / 28.09.2020 г.  - "ЕКОТРАНС ГРУП 11" ООД

Решение  № 12-ДО-1473-00 / 25.03.2020 г.  - "ЕНВИРЕКО" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1421-05 / 24.06.2020 г.  - "ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1370-05 / 13.12.2020 г.  - "ЗЕРОН Т" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1440-06 / 14.04.2020 г.  - "ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ" ООД

Решение  № 12-ДО-1440-07 / 24.06.2020 г.  - "ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ" ООД

Решение  № 12-ДО-1440-08 /13.08.2020 г.  - "ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ" ООД

Решение  № 12-ДО-1465-01 / 03.07.2020 г.  - "ИНТЕРМЕТАЛ ЕКСПОРТ" ООД

Решение  № 12-ДО-1321-01 / 26.06.2020 г.  - "КАСТО 2000" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1409-01 / 19.10.2020 г.  - "КРАМ МЕТАЛ" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1329-06 / 03.12.2020 г.  - "ЛЮДОН ТРАНС" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1418-01 / 23.10.2020 г.  - "МЕТАЛ ГРУП 2015" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1439-03 / 06.11.2020 г.  - "МЕТАЛСКРАП БЪЛГАРИЯ" АД

Решение  № 12-ДО-1469-00 / 02.01.2020 г.  - "НАДИН ХОЛД" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1207-02 / 17.03.2020 г.  - "НИКЕ-3" ООД

Решение  № 12-ДО-1343-01 / 22.06.2020 г.  - "РААЛУС" ООД

Решение  № 12-ДО-1197-02 / 27.01.2020 г.  - "РЕФРАН" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1394-03 / 24.04.2020 г.  - "СИ ТИ ГЕЙМИНГ" АД

Решение  № 12-ДО-1204-04 / 11.02.2020 г.  - "СОФИЙСКА ВОДА" АД

Решение  № 12-ДО-1472-00 / 09.03.2020 г.  - "СЪНТЕКС" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1433-01 / 15.05.2020 г.  - "Т.О.М. ИНЖИНЕРИНГ" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1242-01 / 12.05.2020 г.  - "ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" ЕАД 

Решение  № 12-ДО-1302-01 / 23.11.2020 г.  - "УНИТРЕЙД - БГ" ООД

 Решение  № 12-ДО-1203-08 / 02.01.2020 г.  - "ХЕФТИ МЕТАЛС" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1416-02 / 24.04.2020 г.  - "ХИДРА МЕТАЛ" ООД

Решение  № 12-ДО-1371-03 / 20.08.2020 г.  - "ХИМ - СИСТЕМ" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1374-03 / 24.06.2020 г.  - "ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД

Решение  № 12-ДО-1374-03 / 24.06.2020 г.  - "ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД

Решение  № 12-ДО-1391-01 / 17.11.2020 г.  - "ЧИСТОТА БАЛКАНИ" ЕООД

Решение  № 12-ДО-1208-07 /16.07.2020 г.  - "ЯГУАР - 02" ЕООД

 

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София