background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Решенията се предоставят за обществен достъп в сградата на РИОСВ - София на бул. „Цар Борис ІІІ” 136, 10 етаж/ за период от 14 дни от датата на обявяването им на информационното табло. 

Решенията се намират и в отдел “ПД”.

Достъпът до тях е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решения за прекратяване за 2024 г.

Решения за прекратяване за 2023 г.


Решения за прекратяване за 2022 г.


Решения за прекратяване за 2021 г.


Решения за прекратяване за 2020 г.


Решения за прекратяване за 2019 г.


Решения за прекратяване за 2018 г.


Решения за прекратяване за 2017 г.


Решения за прекратяване за 2016 г.


Решения за прекратяване за 2015 г.


Решения за прекратяване за 2014 г.


Решения за прекратяване за 2013 г.


Решения за прекратяване за 2012 г.


 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София